SABUY โชว์สถานะการเงินแกร่ง กระแสเงินสดแข็งแรง เพิ่งจ่าย 1,300 ล้านบาท ลงทุน BITKUB ตู้เวนดิ้ง Love leasing คืนหนี้ธนาคาร ซีอีโอ ซื้อหุ้นเพิ่ม 3.5 ล้านหุ้น มูลค่า 18.6 ล้านบาท ชี้ราคาต่ำกว่าพื้นฐาน

นายชูเกียรติ  รุจนพรพจี  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY เปิดเผยถึงสถานการณ์ผันผวนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ดัชนีตลาด ลดลงอย่างรวดเร็ว อาจจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนว่า “SABUY ประกอบธุรกิจได้ตามเป้าหมายตามแผนงาน มีศักยภาพธุรกิจและสถานะทางการเงินที่แข็งแรง อีกทั้งยังมีกระแสเงินสดเพียงพอเพื่อนำไปต่อยอดการขยายธุรกิจ ลงทุน และการชำระหนี้คืนสถาบันการเงิน โดยตลอดระยะ 3 เดือนที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ใช้เงินสดจากการดำเนินงานประมาณ 1,300 ล้านบาท ในการชำระหนี้ธนาคารพาณิชย์จำนวน 150 ล้านบาท การเข้าลงทุนในบริษัท BITKUB Online มูลค่า 600 ล้านบาท ซึ่งจะได้รับผลดีจากราคาบิทคอยน์ที่ขึ้นมา 3.5 หมื่นเหรียญต่อดอลลาร์ นอกจากนี้ยังได้มีการชำระเงินค่าหุ้น บริษัท เลิฟ ลิสซิ่ง จำกัด จำนวน 200 ล้านบาท การเข้าชำระเงินในการเข้าซื้อธุรกิจตู้เวนดิ้ง จาก AOC ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ บมจ.โอสถสภา เป็นเงิน 320 ล้านบาท ซึ่งก็จะมีการควบรวมกับธุรกิจตู้เวนดิ้งของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ SABUY สามารถจัดการได้โดยมิได้กู้เงิน ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการเงินสดของบริษัทฯ ที่ดี  นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีแผนการจำหน่ายสินทรัพย์ที่กำลังรอพิจารณาอนุมัติขายซึ่งจะสร้างกระแสเงินสดได้อีกมาก

สืบเนื่องจากมติประชุมกรรมการบริษัทฯ เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา คณะจัดการได้พิจารณาโครงการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวมีความเห็นว่า บริษัทฯ ควรดำเนินการตามแนวทางตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อตัดหุ้นและลดทุน โดยจะนำเรื่องนี้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติตามขั้นตอนต่อไป

อนึ่งนายชูเกียรติ  รุจนพรพจี  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY ได้รายงานการซื้อหุ้น SABUY เพิ่ม 3,500,000 หุ้นเป็นเงินกว่า 18,600,000 บาท เนื่องจากเชื่อมั่นว่าราคาหุ้นต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐาน

SABUY มุ่งมั่นในการขยายธุรกิจต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยวางกลยุทธ์ขยายธุรกิจไปต่างประเทศ​ (Overseas Aspiration) มุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้าออกสู่ภูมิภาคอาเซียน เพื่อพร้อมก้าวสู่การเป็นผู้เล่นระดับภูมิภาค (Regional Player) ควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างยั่งยืน หรือ Sustainability Growth นั้น บริษัทฯ ได้มีการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร  การนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในระบบงาน  การปรับปรุงกระบวนการทำงาน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลบริษัทที่ดี การตรวจสอบภายใน ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นส่วนสำคัญและมีส่วนช่วยให้ SABUY สามารถเติบโต มั่นคง และยั่งยืนต่อไปในอนาคต