ย้ายปุ่ม Refresh,Stop ใน IE 8 ไปไว้หน้าช่อง Address Bar

หลายๆ คนที่อัพเกรดจาก IE 6 ไปเป็น IE 8 อาจรู้สึกไม่ค่อยชอบที่ปุ่ม Refresh และปุ่ม Stop ถูกย้ายไปอยู่ด้านหลังของช่อง Address Bar ซึ่งมีวิธีแก้ไขง่ายๆ โดยการคลิกขวาบริเวณพื้นที่ว่างๆ จากนั้นไปที่ Customize -> Show Stop and Refresh Buttons before Address Bar ง่ายๆ แค่นี้เองครับ
TOP01

TOP02

Facebook Comments