เข้าโปรแกรม Office ไม่ได้ ทำไงดี

ทิปต่อไปนี้เป็นเรื่องของการแก้ปัญหาเวลาเปิดเข้าใช้งานโปรแกรม Office แล้วพบหน้าต่างแจ้งเตือนว่า “Unable to load OfficePluginRes.dll. Contribute may not be installed properly”
1. ไป Search พิมพ์คำสั่ง regedit แล้ว Enter
2. เลือกที่ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\
3. เลือก Program ที่เกิด error ใน Office (ที่พบเจอ เป็น Microsoft Word)
4. เลือก Adobe.Contribute.OfficePlugin แล้วไปดับเบิลคลิกที่ LoadBehavior เปลี่ยนค่าเดิมที่เซตมาจาก 3 ให้มีค่าเป็น 0
err

Facebook Comments