เตือนสติ! ชาวโซเชียว ให้ระวังการโพส หรือ รูปภาพให้ระวังมากขึ้น

มาตรา 9 ว่าด้วยอำนาจในการเข้าตรวจค้นของทหาร

1. สามารถเข้าตรวจค้นของต้องห้าม หรือของที่มีไว้ในครอบครองแบบผิดกฎหมายได้ ไม่ว่าที่ไหน และเวลาใด

2. สามารถตรวจสอบจดหมาย อีเมล พัสดุต่าง ๆ ที่ถูกส่งถึงกันในเขตที่ประกาศกฎอัยการศึกได้

3. สามารถตรวจหนังสือ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ภาพ หรือบทความต่าง ๆ ได้

ดังนั้น ด้วยอำนาจตามมาตรา 9 ที่มี จึงทำให้ชาวโซเชียลเน็ตเวิร์ก ต้องระมัดระวังในการส่งต่อข่าวสารให้มากขึ้น เพราะถึงแม้กฎอัยการศึกจะบัญญัติเอาไว้ตั้งแต่ปี 2457 แต่ก็สามารถปรับใช้ในยุคปัจจุบันได้ นั่นหมายความว่ารวมถึงอีเมล เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ และสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ด้วยนั่นเอง ตั้งสติก่อนโพสต์ทุกครั้ง รายละเอียดเพิ่มเติมจากรายการย้อนหลังวันที่  21 พฤษภาคม 2557

Facebook Comments