3BB รุกต่อเนื่อง CSR มอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในผู้นำของผู้ให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตของประเทศ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ มุ่งมั้นดำเนินธุรกิจเพื่อให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการทุกรูปแบบของลูกค้าทั้งในวันนี้และอนาคต

3BB-CSR-to-School

นอกจากยึดมั่นในหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการที่ดี รับผิดชอบต่อลูกค้าและพนักงานแล้ว บริษัทฯ ยังตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ โดยการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR : Corporate Social Responsibility) ด้วยการสร้างสรรค์ สนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่างๆมากมายและต่อเนื่อง และด้วยความเชื่อมั่นที่ว่า “เยาวชน” และ “การศึกษา” เป็นสมบัติที่มีคุณค่ามากที่สุดของสังคม 3BB จึงมองเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการศึกษาในกลุ่มเยาวชนมากที่สุด และจากการที่บริษัทฯ ได้เล็งเห็นปัญหาในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของเด็กนักเรียน โดยเฉพาะในต่างจังหวัดว่ามีน้อยกว่าเด็กในเมืองใหญ่และทั่วโลก

3BB-CSR-to-School-4

คุณหฤษฎ์ พิชญางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

3BB ในฐานะที่เป็นผู้บุกเบิกการให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในต่างจังหวัด จึงอยากจะเข้ามาเติมเต็มช่องว่างนี้ โดยบริษัทฯ ได้คัดเลือกโรงเรียนระดับประถม และสนับสนุนบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต 3BB และ Wi-Fi ให้กับโรงเรียนฟรี โดยขณะนี้ได้ติดตั้งไปแล้วทั้งสิ้น กว่า 500 โรงเรียนทั่วประเทศ และเพื่อเป็นการต่อยอดโครงการดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรม 3BB CSR to School ไปยังโรงเรียนต่างๆเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตกับน้องๆ ตลอดจนการร่วมเล่นเกมส์ การแข่งขันตอบปัญหาและมอบทุนการศึกษา ซึ่งเด็กๆได้รับทั้งความรู้ ความสนุกสนานตลอดกิจกรรม ทั้งนี้ 3BB จะเดินสายจัดกิจกรรมดังกล่าวตลอดปี 2557

ซึ่งเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB ได้จัดกิจกรรม 3BB CSR To School ณ โรงเรียนวัดอินทร์ อ.บางใหญ่ จ. นนทบุรี เป็นการมอบเงินสนับสนุนการจัดบอร์ด “เปิดโลกอินเทอร์เน็ต กับ 3BB” , มอบเงินทุนสนุบสนุนการศึกษา, มอบทุนอุปกรณ์กีฬา รวมถึงกิจกรรมเล่นเกมส์ แจกของรางวัล และให้ความรู้วิชาการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

โดยภาพรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของน้องๆ ตลอดกิจกรรมแห่งความสุขในครั้งนี้ ตอกย้ำให้ 3BB มั่นใจได้ว่าเยาวชนเหล่านี้ จะเติบโตเป็นอนาคตที่ดีของชาติอย่างแน่นอน

3BB-CSR-to-School-1

3BB-CSR-to-School-2

3BB-CSR-to-School-5

3BB-CSR-to-School-3

Facebook Comments