7-Eleven ในสหรัฐฯ เริ่มส่งสินค้าผ่าน “โดรน”

ส่งสินค้าผ่าน โดรน

ความก้าวหน้าของบริการส่งสินค้าในสหรัฐอเมริกา เริ่มมีการใช้อากาศยานไร้คนขับ หรือ “โดรน” เป็นเครื่องมือในการขนส่งสินค้าที่มีขนาดเล็ก เห็นได้จาก Amazon ธุรกิจ E-Commerce รายใหญ่ระดับโลกที่หันมาใช้โดรนมากขึ้น เพื่อการขนส่งสินค้าที่รวดเร็ว ทันสมัย และประหยัดเวลา และในอนาคตอันใกล้นี้ธุรกิจอย่าง 7-Eleven เตรียมทยอยใช้โดรนสำหรับขนส่งสินค้าขนาดเล็กบ้างแล้ว

ส่งสินค้าผ่านโดรน

กาเริ่มต้นขนส่งสินค้าด้วยโดรนของ 7-Eleven ในสหรัฐอเมริกา เกิดขึ้นในเมือง Reno ในรัฐ Nevada เป็นความร่วมมือกับบริษัทสตาร์ทอัพชื่อว่า “Flirtey” โดยสินค้าที่ถูกขนส่งในช่วงเริ่มทดสอบจะเป็นประเภทอาหาร ได้แก่ แซนวิช, โดนัท, กาแฟ รวมไปถึงขนมขบเคี้ยวต่างๆ ที่จะถูกบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์อย่างดี โดรนจะถูกป้อนข้อมูลสถานที่ตั้งของผู้รับสินค้า และใช้ GPS ในการนำทาง เมื่อถึงจุดหมายโดรนจะค่อยๆ ปล่อยบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุสินค้าลงบริเวณที่พักอาศัยหรือจุดรับสินค้าของผู้รับสินค้า ซึ่งระยะเวลาในการขนส่งนั้นตามรายงานระบุว่าใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น

จากความร่วมมือระหว่าง 7-Eleven กับ Flirtey ในการใช้โดรนขนส่งสินค้าขนาดเล็ก ให้ผลลัพธ์ที่น่าประทับใจ และแผนการต่อไป คือการขยายการให้บริการขนส่งสินค้าไปยังพื้นที่ที่ไกลขึ้น รวมถึงพัฒนาโดรนให้สามารถขนส่งสินค้าที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นได้ต่อไป

อ้างอิงจาก Ubergizmo

Facebook Comments