9 เดือน ยอดขายสมาร์ทโฟนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทะยานขึ้น 61%

แนวโน้มของการเปลี่ยนผ่านจากโทรศัพท์มือถือสู่สมาร์ทโฟนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังมีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยผลสำรวจตลอด 9 เดือนในปี 2013 แสดงความชัดเจนว่าตลาดสมาร์ทโฟนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พุ่งทะยานขึ้นถึง 61%

smartphones-Southeast-Asia

จากการสำรวจตลาดสมาร์ทโฟนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 3 ไตรมาสของปี 2013 ของ GfK Asia ปรากฎว่าผู้บริโภคจากประเทศสิงคโปร์, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, เวียดนาม, กัมพูชา, ฟิลิปปินส์ และไทย มียอดการใช้จ่ายมากถึง 10.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อจับจ่ายใช้สอยสมาร์ทโฟนไปเกือบ 41.5 ล้านเครื่อง ซึ่งอินโดนิเซียเป็นประเทศที่มียอดขายสมาร์ทโฟนที่มากที่สุดถึง 14.8 ล้านเครื่อง ส่วนประเทศไทยมียอดขายสมาร์ทโฟนอยู่ที่ 6.4 ล้านเครื่อง คิดเป็นมูลค่าราว 1.96 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ขณะเดียวกัน GfK Asia ยังระบุว่าระบบปฏิบัติการ Android กินส่วนแบ่งการตลาดไปถึง 72%  โดยฟิลิปปินส์, มาเลเซีย และสิงคโปร์ มีอัตรการใช้สมาร์ทโฟน Android คิดเป็น 91, 83 และ 81% ของยอดขายสมาร์ทโฟนของแต่ละประเทศ

ทางด้านประเภทของสมาร์ทโฟนที่ผู้บริโภคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ความนิยม ได้แก่ Phablet (แฟ็บเล็ต) ขนาด 5.6-5.99 นิ้ว ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นสมาร์ทโฟน Android ด้วยเหตุนี้จึงเป็นสาเหตุที่ระบบปฏิบัติการ Android ครองส่วนแบ่งในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปถึง 72% สะท้อนให้เห็นว่าหน้าจอขนาด 4 นิ้ว อย่าง iPhone ของ Apple ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการส่วนใหญ่ของผู้บริโภคในทวีปอาเซียนได้อย่างทั่วถึง

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here