สรรพากรต่อยอด AI Chatbot ตอบคำถาม ยื่นภาษีออนไลน์

เปลี่ยนโฉมอีกครั้ง นอกจากจะปรับหน้าเว็บยื่นภาษีออนไลน์ให้ทันสมัยขึ้นแล้ว ล่าสุดสรรพากรยังมีแผนที่จะใช้เทคโนโลยีอย่าง AI Chatbot เข้ามาช่วยตอบปัญหายื่นภาษีออนไลน์

สรรพากรร่วมกับเนคเทค ต่อยอดเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) พัฒนาน้องอารี AI Chatbot ผู้ช่วยอัจฉริยะเรื่องภาษีให้ฉลาดมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีการสร้างเสียงพูดจากข้อความ Text-to-speech และการรู้จำเสียงพูด Speech-to-text ด้วย AI Service แปลงเสียงพูดเป็นข้อความ

ทั้ง 2 เทคโนโลยีพัฒนาโดยทีมวิจัยเนคเทค ที่ได้เดินหน้ามากว่า 20 ปี ทั้งงานวิจัยแพลตฟอร์มระบบรู้จำเสียงพูดภาษาไทย พาที (Partii) การตอบกลับการสนทนาอัตโนมัติ, แพลตฟอร์มระบบสนทนาอัตโนมัติ อับดุล (Abdul) และซอฟต์แวร์สังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยวาจา (VAJA)

สำหรับโปรเจค AI ที่ทำร่วมกับสรรพากร จะพัฒนาต่อยอดเป็น Voice bot เพื่อให้บริการติดต่อสอบถามขอรับข้อมูลการเสียภาษี เพื่อพัฒนาบริการดิจิทัลภาครัฐให้ทันสมัยขึ้น

นอกจากนี้ เนคเทคยังได้สร้างแพลตฟอร์ม AI สัญชาติไทย AI FOR THAI : Thai AI Service Platform ซึ่งจะเป็นแพลตฟอร์มสำคัญที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพ และสร้างความสามารถการแข่งขันในกับอุตสาหกรรมและบริการของประเทศ

รวมถึงเล็งใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรม อย่าง Open data, Big data analytics เข้ามาร่วมสนับสนุนงานภาครัฐ เพื่อพัฒนาระบบ และพัฒนาคนไปพร้อมกันด้วย

#TechhubUpdate #AI #Chatbot

Facebook Comments