AIS นำทีมพนักงานร่วมเป็นเครือข่ายทำความดี ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน

AIS

คณะผู้บริหาร และพนักงาน AIS ร่วมเป็นเครือข่ายทำความดี จิตอาสาพระราชทานในโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

highlight

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ขนทีมพนักงาน และผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรมทำความดีใน โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

ผู้บริหาร และพนักงาน AIS ร่วมเป็นเครือข่ายทำความดี

ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้จัดทำโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เพื่อให้ประชาชนร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อน อีกทั้งยังเป็นการช่วยหลอมรวมให้ประชาชน ร่วมมือ ร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

ทั้งนี้ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส น้อมสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยประสานงานกับสำนักพระราชวัง และศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องแบบจิตอาสา

AIS

นำโดย สมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฮุย เวง ชอง กรรมการผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง และพนักงานเอไอเอส เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องแบบจิตอาสาประกอบไปด้วย หมวกสีฟ้า ผ้าพันคอสีเหลือง และบัตรประจำตัวประชาชนจิตอาสา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โดยมี พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

AIS

โดยผู้บริหารและพนักงาน เอไอเอส ต่างปลาบปลื้ม และภาคภูมิใจที่ได้เข้าร่วมเป็นจิตอาสาพระราชทาน เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ และต่างมุ่งมั่นปฏิญาณตนที่จะนำกำลัง ความรู้ ความสามารถ มาร่วมสร้างประโยชน์ ช่วยเหลือสังคม อย่างเต็มกำลังอย่างต่อเนื่อง ตามรอยพระราชดำริที่ได้ทรงให้ไว้

 

ส่วนขยาย

* บทความนี้เรียบเรียงขึ้นเพื่อการวิเคราะห์ในแง่มุมที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว)
*** ขอขอบคุณภาพบางส่วนจาก www.pexels.com
Facebook Comments