บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) มอบคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ให้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ “คุณพุ่ม”

เมื่อเร็วๆ นี้  นายปฐม อินทโรดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) มอบคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ให้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ “คุณพุ่ม” เพื่อใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนงานด้านการวิจัย การศึกษา และการเรียนการสอน รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ 

arip-pr

ในการรับมอบครั้งนี้มีรองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ “คุณพุ่ม” เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ “คุณพุ่ม”  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Facebook Comments