แก้ปัญหารถติด สวิตสร้างสะพานชั่วคราว ระหว่างรอซ่อมผิวถนน

เปิดไอเดียใหม่ สวิตเซอร์แลนด์ลดปัญหาการจราจรติดขัด ด้วยการสร้างสะพานชั่วคราวระหว่างการซ่อมถนนบนมอเตอร์เวย์ 

“ASTRA Bridge” เป็นโครงการที่รัฐบาลร่วมมือกับบริษัทเอกชน เข้ามาแก้ปัญหารถติดระหว่างซ่อมแซมถนน ทำให้รถที่ผ่านไปมาสามารถวิ่งได้ปกติโดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเส้นทางอีกต่อไป

สะพานชั่วคราวสร้างจากโครงสร้างเหล็กทั้งหมด ใช้เวลาประกอบเพียงแค่ 2 วันเท่านั้น มีความยาว 236 เมตร หนักรวม 1,250 ตัน จุดเด่นของมันมีสามารถถอดประกอบเพื่อใช้งานได้ 

วัสดุแยกส่วนแต่ละชิ้นขับเคลื่อนด้วยตัวเองด้วยรีโมทคอนโทรลวิทยุ และสามารถขนถ่ายสินค้าเองได้และใช้เครนช่วยเคยบริเวณทางลาดเท่านั้น เชื่อมต่อด้วยสลักเกลียวเป็นข้อต่อขนาดใหญ่ที่มีความแข็งแรงสูง 

ส่วนพื้นที่ด้านล่างก็ยังสามารถซ่อมแซมถนนไปพร้อม ๆ กันได้ นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาการปิดช่องจราจรแล้ว ยังช่วยให้ซ่อมถนนได้รวดเร็วกว่าเดิม โดยไม่ต้องรอแค่เวลากลางคืน

โครงการนี้ถูกอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยและเตรียมเสนอให้ประเทศอื่นด้วย เช่น เนเธอร์แลนด์และญี่ปุ่น ได้เอาไอเดียนี้ไปต่อยอด

 

ที่มา : cometto

 

#TechhubUpdate