วัสดุใหม่ พลาสติกจากข้าวบาร์เลย์ ย่อยสลายได้ใน 2 เดือน

ไอเดียใหม่นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกน พัฒนาพลาสติกย่อยสลายผลิตจากแป้งของข้าวบาร์เลย์ผสมกับเส้นใยธรรมชาติ

พลาสติกจากข้าวบาร์เลย์ เป็นไบโอพลาสติกที่แข็งแรงกว่าเดิมและทนต่อน้ำได้มากกว่า แต่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 100% จุลินทรีย์สามารถแปลงพลาสติกให้เป็นปุ๋ยหมักได้ โดยใช้เวลาเพียงแค่ 2 เดือน หรือนำมาใช้ทำบรรจุภัณฑ์อาหารและสิ่งของอื่น ๆ ได้

นักวิจัยพัฒนาพันธุ์ข้าวบาร์เลย์ชนิดใหม่ที่ละลายได้ยาก บวกกกับเส้นใยนาโนเซลลูโลสจากเส้นใยฝ้ายและลินิน มาทำให้พลาสติกทนทานและยืดหยุ่นมากกว่าเดิม

เตรียมนำพลาสติกจากข้าวบาร์เลย์ ไปใช้ในบรรจุภัณฑ์ เช่น ถาด ขวด หรือใช้เป็นถุงช้อปปิ้งในอนาคต

ที่จะช่วยลดผลกระทบจากการผลิตพลาสติกอีกด้วย เพราะในปัจจุบันมีเพียง 9% ของขยะพลาสติกทั่วโลกเท่านั้นที่ถูกนำกลับมาใช้ใหม่ ส่วนที่เหลือจะถูกเผาหรือทิ้งลงในหลุมฝังกลบแถมใช้เวลาย่อยสลายนานหลายปี

 

ที่มา : interestingengineering 

#ไบโอพลาสติก #TechhubUpdate