การยอมรับ Bitcoin ของร้านค้าออนไลน์มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง

หลายคนคงได้ยินคำว่า “Bitcoin” กันมาบ้าง ซึ่งเชื่อว่ายังมีผู้คนเพียงบางส่วนเท่านั้นที่รู้จักและเข้าใจการใช้เงินดิจิทัลประเภทดังกล่าว ด้วยกระแสและการตื่นตัวของ Bitcoin ทำให้ร้านค้าออนไลน์บางรายเริ่มหันมารับสกุลเงินดิจิทัล ร่วมกับการใช้เงินสดหรือบัตรเครดิต

แม้กระแสของ Bitcoin จะก่อให้เกิดการตื่นตัวของการทำธุรกรรมการเงินรูปแบบใหม่ในหลายประเทศ จนนักวิเคราะห์บางรายถึงขนาดเชื่อมั่นว่านี่คืออนาคตของการใช้จ่ายเงินโดยไม่ต้องพึ่งเงินสดหรือบัตรเครดิต แต่ยังมีผู้คนหรือธุรกิจอีกจำนวนมากที่ยังไม่ยอมรับใน Bitcoin เนื่องจากความกังวลในความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นกับระบบกลางที่เป็นตัวเก็บข้อมูลจนอาจก่อให้เกิดผลกระทบแก่ผู้ใช้หรือธุรกิจ หรือจะเป็นมาตรฐานกลางสำหรับการบริหารจัดการ Bitcoin เป็นต้น

รายงานล่าสุดจาก Bloomberg ระบุว่า ผลการสำรวจข้อมูลโดย E-Commerce News และการวิเคราะห์ข้อมูลโดย Internet Retailer พบว่าร้านค้าออนไลน์จำนวน 500 ราย มีเพียง 3 รายที่ยอมรับการใช้ Bitcoin ซึ่งเป็นจำนวนที่ลดลงจาก 5 ปีที่ผ่านมา

ขณะเดียวกันประธานของ Overstock บริษัทด้าน Blockchain เคยออกมากล่าวเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาว่า จำนวนการทำธุรกรรมด้วย Bitcoin บนร้านค้าออนไลน์มีจำนวนลดลงเท่าตัว นับตั้งแต่บริษัทเปิดรับการใช้สกุลเงินดิจิทัลเมื่อปี 2014

จากบางส่วนที่เราได้เห็นกันในครั้งนี้แสดงถึงแนวโน้มของ Bitcoin ที่เริ่มพบกับช่วงที่ยากลำบากในการขยายตัวไปสู่ร้านค้าออนไลน์ให้มากขึ้น ซึ่งการที่ยังไม่มีมาตรฐานกลางอันเป็นที่ยอมรับและระบบที่ให้ความปลอดภัยต่อการทำธุรกรรมการเงิน กลายเป็นความเสี่ยงที่มีผลต่อความเชื่อมั่นของผู้คนจำนวนมาก นับเป็นปัจจัยที่ท้าทายอย่างยิ่งและต้องใช้เวลามากพอสมควรกว่าที่เงินดิจิทัลจะเป็นที่รู้จักและเกิดการใช้งานไปทั่วโลก

Facebook Comments