ใกล้ได้ใช้จริง อุปกรณ์เชื่อมต่อประสาท สั่งงานผ่านความคิด

หากย้อนกลับไปในปี 1924 Hans Berger ได้ค้นพบคลื่นไฟฟ้าในสมองซึ่งเป็นการค้นพบที่ทำให้ทั่วโลกตะลึง และนับตั้งแต่นั้นมา มนุษย์ก็มีความคิดที่จะพัฒนาอุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อส่วนประสาทและนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน
.
แนวคิดอุปกรณ์เชื่อมต่อสมอง brain–machine หรือ brain–computer interfaces (BMI/BCI) เป็นเครื่องจักรที่จะช่วยให้มนุษย์ ไม่ต้องขยับแขนขยับขาอีกต่อไป (อ่ะล้อเล่น ไม่ถึงขนาดนั้น) โดยอุปกรณ์จะเชื่อมต่อกับคลื่นไฟฟ้าและแปลเป็นคำสั่งออกมา เหมือนที่เราสั่งขาเราให้เดินหรือสั่งให้มือหยิบแก้วน้ำขึ้นมาดื่ม ซึ่งจะมีความสำคัญกับผู้พิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ครับ
.
แต่ที่ผ่านมา อุปกรณ์การพัฒนาอุปกรณ์ BMI หรือ BCI จะมีขนาดใหญ่ เทอะทะ สายระโยงระยางเต็มไปหมด และอาจสร้างความเจ็บปวดให้แก่ผู้ใช้งาน ซึ่งใช้งานได้แค่ในห้องแล็ปและยังไม่มีแนวโน้มว่าจะเอาออกมาใช้งานได้จริง ๆ ครับ
.
ตอนนี้ ทีมนักวิจัยระดับนานาชาติจากหลายสถาบันเทคโนโลยีจอร์เจีย ในห้องปฏิบัติการของ Woon-Hong Yeo ได้ออกแบบระบบ BMI ที่สามารถควบคุมแขนหุ่นยนต์หรือรถเข็นได้ เพียงแค่จินตนาการถึงการกระทำดังกล่าวผ่านระบบตรวจจับที่สวมใส่ง่ายกว่าระบบรุ่นก่อนๆ
.
โดยระบบดังกล่าวประกอบไปด้วยกลไกอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้สายที่มีลักษณะแบบนิ่ม สามารถอ่านคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) และแปลสัญญาณประสาทจากสมองของมนุษย์ไปสู่การปฏิบัติ
.
สิ่งสำคัญของเทคโนโลยีตัวใหม่นี้คือ มันไม่จำเป็นมีสายไฟเชื่อมต่อ น้ำหนักเบามาก แถมไม่ต้องใช้เจลหรือแผ่นให้แปะเพื่อที่จะอ่านค่าไฟฟ้าในสมอง แต่ใช้เข็มขนาดไมโครในการดึงค่าไฟฟ้าจากสมองครับ โดยเข็มนี้ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและผู้สวมใส่จะไม่รู้สึกใด ๆ เวลาสวมใส่เลย (เพราะเข็มมันเล็กมาก)
.
นอกจากนี้ อุปกรณ์ดังกล่าวยังต้องพึ่งพา Machine Learning เพื่อวิเคราะห์และจำแนกสัญญาณประสาทที่ได้รับจากระบบ ทำให้สามารถที่รู้ว่าผู้สวมใส่จินตนาการถึงกิจกรรมของการเคลื่อนไหวในเวลาใด เพื่อแยกแยะความแตกต่างระหว่างอินพุตประเภทต่าง ๆ กับความคิดทั่วไปครับ ซึ่งสิ่งนี้มีความสำคัญมากที่สุดในการสร้างระบบ BMI
.
ทั้งนี้ ระบบ BMI แบบไร้สายดังกล่าว ถูกทดสอบใช้งานกับมนุษย์ 4 คน มาแล้ว ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจอย่างมาก เพราะมีความแม่นยำเกิน 92 เปอร์เซ็นต์ (ความแม่นในทีนี้คือ สามารถให้สมองสั่งการแล้วอุปกรณ์ขยับตามครับ) และอีกไม่นาน เราอาจเห็นเทคโนโลยีนี้ปฏิวัติโลกอีกครั้งหนึ่ง
.
ที่มาข้อมูล
https://research.gatech.edu/wearable-brain-machine-interface-turns-intentions-actions

 

Facebook Comments