ตกงาน ไม่มีปริญญา ลองมาเป็นนักรบไซเบอร์กันดูครับ

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ภายใต้การนำของ พลอากาศตรี อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ได้ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับ ฟอร์ติเน็ต ประเทศไทย ซึ่งมี ภัคธภา ฉัตรโกเมศ เป็นผู้จัดการประจำประเทศไทย ในการเปิดตัวโครงการ “Brighten Your Future by Cyber Skill” เพื่อรับมือกับปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยที่มีข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติระบุว่ามีผู้ว่างงานกว่า 4.3 แสนคนในไตรมาสที่ 2 ของปี 2566

โครงการ “Brighten Your Future by Cyber Skill” มุ่งเน้นไปที่การ Re-skill และ Upskill ให้กับผู้ที่สนใจทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่กำลังว่างงาน ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสายอาชีพ หรือผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้สูงขึ้น โดยเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้เข้าร่วมหลักสูตรอบรมเข้มข้น เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในสายอาชีพนี้ ซึ่งสอดคล้องกับกรอบนโยบายของประเทศที่ต้องการพัฒนาทักษะแรงงานให้ตรงกับความต้องการของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

พลอากาศตรี อมร ชมเชย กล่าวว่า “สกมช. เล็งเห็นโอกาสที่จะเข้ามาช่วยเหลือและเพิ่มโอกาสในการเลือกอาชีพให้กับบุคลากรที่ยังว่างงาน หรือบุคคลที่ต้องการชุดทักษะความรู้ใหม่ทางไซเบอร์เพื่อการเปลี่ยนอาชีพใหม่ การร่วมมือกับฟอร์ติเน็ต ประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้นำในด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการก้าวสู่สายอาชีพนักไซเบอร์ได้จริง”

หลักสูตรอบรมครอบคลุม 3 หัวข้อหลักที่สำคัญและเป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดแรงงาน ได้แก่

  1. Cloud Security: เนื่องจากการใช้งานระบบคลาวด์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดความซับซ้อนด้านความปลอดภัย ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้วิธีการออกแบบและปรับใช้ระบบรักษาความปลอดภัยบนคลาวด์ตามมาตรฐานสากล รวมถึงการใช้เครื่องมืออัตโนมัติเพื่อจัดการโครงสร้างความปลอดภัยบนคลาวด์ทุกรูปแบบ

  2. Security Operation Center (SOC): ศูนย์ปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัย (SOC) เป็นหัวใจสำคัญในการตรวจจับและตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานของ SOC การวิเคราะห์ภัยคุกคาม และการใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความปลอดภัย

  3. Next-Generation Firewall (NGFW): ไฟร์วอลล์ยุคใหม่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการป้องกันเครือข่ายจากภัยคุกคามที่หลากหลาย ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี NGFW การกำหนดค่า และการใช้งานเพื่อป้องกันการโจมตีทางไซเบอร

ภัคธภา ฉัตรโกเมศ กล่าวเสริมว่า “ฟอร์ติเน็ต ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ สกมช. อีกครั้งในการสร้างบุคลากรทางไซเบอร์ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือครั้งนี้จะสามารถให้ความรู้ พร้อมทั้ง Re-Skill/UpSkill ให้กับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสายงาน หรือผู้ว่างงานที่มีพื้นฐานให้สามารถกลับเข้าสู่สายงาน หรือช่วยให้ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสายอาชีพมาทางไซเบอร์ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดเพื่อการทำงานอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพต่อไป”

โครงการ “Brighten Your Future by Cyber Skill” ไม่เพียงแต่ช่วยสร้างโอกาสให้กับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิต แต่ยังเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศไทย ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในยุคดิจิทัลที่ภัยคุกคามทางไซเบอร์มีความซับซ้อนและหลากหลายมากขึ้น

สมัครอบรมได้ที่ > https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7AUQ-11xcy65y0XBSU5x4dRjGLRMN16-dih8UZvP0iC4cXA/viewform