เปิดงาน “CMKL Tech Summit 2018” สัมมนาใหญ่ด้าน AI ครั้งแรกในไทย ผ่าเทรนด์การขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคต

“มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล” เปิดงาน “CMKL Tech Summit 2018” สัมมนาใหญ่ด้าน AI ครั้งแรกในไทย พร้อมกูรูภาคเอกชน-ภาคการศึกษาระดับโลกร่วมบรรยายคับคั่ง หวังช่วยบุคคล-องค์กรรับมือทุกความท้าทายและตระหนักเทรนด์การขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคต

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL University) มหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และมหาวิทยาลัยคาร์เนกี เมลลอน (Carnegie Mellon University) มหาวิทยาลัยระดับท็อปของโลกจากสหรัฐอเมริกา กล่าวในพิธีเปิดงาน CMKL Tech Summit 2018 ว่า การจัดงาน CMKL Tech Summit 2018 ครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยเน้นหัวข้อเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 300 คน ส่งผลให้งานในครั้งนี้เป็นการจัดสัมมนาใหญ่ด้าน AI ครั้งแรกของไทย

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL University)

วัตถุประสงค์หลักของการจัดงาน คือการช่วยยกระดับขีดความสามารถของทั้งบุคคลและองค์กร ขจัดปมปัญหา (Pain Point) ต่างๆ ในยุค Digital Transformation ผ่านจุดแข็งของมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล ที่มีบุคลากรจากมหาวิทยาลัยคาร์เนกี เมลลอน มหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญและพัฒนาซอฟต์แวร์ AI ชิ้นแรกของโลก และมีเครือข่ายองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่เข้มแข็ง

“เศรษฐกิจทั่วโลกในอนาคตจะต้องหันมาพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้น รายงานของสภาเศรษฐกิจโลก หรือ World Economic Forum เกี่ยวกับเรื่อง Digital Transformation คาดการณ์ไว้ว่า การปรับตัวสู่ดิจิทัลขององค์กรต่างๆ จะช่วยปลดล็อคมูลค่าทางเศรษฐกิจใหม่ๆ ทั่วโลกได้มากถึง 100 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 3,280 ล้านล้านบาทในช่วง 10 ปี ดังนั้น ทุกคน ทุกองค์กร ไม่ว่าจะองค์กรขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ ต่างจะต้องเผชิญกับความท้าทายในยุค Digital Transformation” ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ กล่าว

ทั้งนี้ องค์กรทุกระดับจะต้องเผชิญความท้าทาย เช่น การขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี การขาดองค์ความรู้และกลยุทธ์ในการปรับเปลี่ยนองค์กร ปัญหาเชิงโครงสร้างองค์กร การสัมมนาในครั้งนี้ จึงคาดหวังว่าจะเป็นบันไดสำคัญให้องค์กรได้รับทราบเทรนด์การขับเคลื่อนนวัตกรรมในองค์กรสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคต และได้ติดอาวุธในการปรับตัวรับมือทุกความท้าทาย จากวิทยากรและเครือข่ายความร่วมมือที่มาร่วมบรรยาย แบ่งปันความรู้บนเวทีกันอย่างคับคั่ง

การจัดงาน CMKL Tech Summit 2018 ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากทั้งภาคเอกชนชั้นนำของไทยในหลากหลายธุรกิจและอุตสาหกรรมที่กำลังให้ความสนใจกับการปรับตัวในยุค Digital Transformation อาทิ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด (SCB Abacus) และภาคการศึกษาระดับโลกอย่างมหาวิทยาลัยคาร์เนกี เมลลอน สหรัฐอเมริกา และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผศ.ดร.สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น อธิการบดีมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL University)

ด้าน ผศ.ดร.สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น อธิการบดีมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL University) กล่าวว่า ซีเอ็มเคแอล เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และหลักสูตรระยะสั้น ด้านเทคโนโลยี ครอบคลุมถึงองค์ความรู้เรื่อง AI ได้รับการวางหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยคาร์เนกี เมลลอน มหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญและพัฒนาซอฟต์แวร์ AI ชิ้นแรกของโลก มหาวิทยาลัยยังมีการจัดทำโครงการวิจัยและพัฒนาร่วม (Co-R&D) กับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในด้าน AI จึงมีวิสัยทัศน์ที่เห็นถึงการใช้นวัตกรรมด้าน AI ขับเคลื่อนภาคธุรกิจในเซ็กเตอร์ต่างๆ และจัดงานครั้งนี้ขึ้น เพื่อทั้งช่วยสร้างความตระหนักและมอบองค์ความรู้แก่ทุกองค์กร

“วันนี้ AI ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงและสร้างอิทธิพลในบางกลุ่มธุรกิจแล้ว เช่น กลุ่มธนาคาร กลุ่มอีคอมเมิร์ซ กลุ่มโทรคมนาคม แต่พลังของ AI ยังสามารถขยายไปประยุกต์ใช้ได้กับเกือบทุกประเภทธุรกิจ เพราะ AI สามารถช่วยเรียนรู้และช่วยทำเรื่องยากๆ บางเรื่องได้ในเวลาอันรวดเร็ว ลดต้นทุนทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายบางส่วนลงได้ ความรู้เกี่ยวกับ AI จะกลายเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับขับเคลื่อนโลกในอนาคต” ผศ.ดร.สุพันธุ์ กล่าว

CMKL Tech Summit 2018 จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในวันที่ 13 ธ.ค.2561 ณ C asean auditorium อาคารไซเบอร์เวิลด์ มีหัวข้อบรรยายครอบคลุมด้าน AI หลากหลายด้าน เช่น การเปลี่ยนแปลงเมืองสู่ดิจิทัลด้วย AI การใช้ AI รองรับการก้าวสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุ การใช้ AI มาช่วยให้เกิดการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดในภาคธุรกิจ AI สำหรับสมาร์ท ฟาร์มมิ่ง

สำหรับมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล เป็นมหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านเทคโนโลยี ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และมหาวิทยาลัยคาร์เนกี เมลลอน สหรัฐอเมริกา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2560 ปัจจุบัน เปิดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และหลักสูตรระยะสั้น (Short Course) ด้านเทคโนโลยี ครอบคลุมทั้งเรื่อง AI, Blockchain, Data Analytics, Cyber Security โดยใช้หลักสูตรและแนวทางการจัดการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคาร์เนกี เมลลอน มีเป้าหมายในการช่วยสร้างคอมมูนิตี้และเพิ่มความสามารถทางเทคโนโลยีให้แก่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านงานวิจัยและนวัตกรรม

Facebook Comments