ลดปัญหาฝุ่น ใช้เลเซอร์ละลายพื้นผิว สร้างถนนบนดวงจันทร์

[ความเจริญ] อาจดูเล็กน้อย แต่การเจอฝุ่นบนดวงจันทร์นับเป็นปัญหาสำคัญในการปฏิบัติภารกิจบนนั้นเลย แต่ล่าสุดปัญหานั้นอาจหมดไป หลังทีมนักวิทยาศาสตร์ พบวิธีสร้างถนนบนดวงจันทร์แล้ว ซึ่งช่วยลดการแพร่กระจายของฝุ่นได้

ในระหว่างที่ NASA และองค์กรอื่น ๆ กำลังเร่งดำเนินสำรวจดวงจันทร์เพื่อทำโครงการต่าง ๆ เช่น การสร้างที่อยู่อาศัย การขุดแร่ และการใช้เป็นฐานเดินทางสู่อวกาศ แต่คงลืมนึกไปว่า ‘ฝุ่น’ คือปัญหาใหญ่ เนื่องด้วยแรงโน้มถ่วงที่ต่ำมาก หากมีรถแลนด์โรเวอร์เคลื่อนที่บนพิ้นผิว ก็อาจทำให้เกิดฝุ่นลอยค้าง จนเสี่ยงต่อภารกิจบนดวงจันทร์ได้เลย

ล่าสุดได้มีทีมนักวิทยาศาสตร์ คิดค้นวิธีสร้างถนนบนดวงจันทร์ โดยอาศัยทรัพยากรที่อยู่บนนั้นเอง จากนั้นก็ใช้เลเซอร์กำลังสูง ละลายหินเรโกลิธ (Regolith) บนดวงจันทร์ จากนั้นก็นำมาประกอบ แล้ววางบนพื้นผิวจนได้ถนนสำหรับเคลื่อน ช่วยลดปัญหาฝุ่นลอยได้ในที่สุด

ทั้งนี้ทางทีมนักวิทยาศาสตร์ ได้มีการทดสองใช้เลเซอร์ (CO2 Laser) ขนาด 12 กิโลวัตต์ บินหินดวงจันทร์จำลอง จนได้ออกมาเป็นแผ่นสามเหลี่ยม ซึ่งวัสดุเหล่านี้เอง สามารถหาได้บนดวงจันทร์ ส่วนที่ต้องขนขึ้นไป ก็มีตัวเครื่องฉายเลเซอร์เพียงอย่างเดียว ช่วยลดต้นทุนในการก่อสร้างให้เหลือน้อยที่สุดได้นั้นเอง

ที่ผ่านมามีองค์กรด้านอวกาศหลายแห่ง พยายามพัฒนาวิธีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของดวงจันทร์ เพื่อความยั่งยืนในขณะที่ปฏิบัติภารกิจบนในอนาคต หนึ่งในนั้นมีแนวคิดการใช้ 3D Print สร้างบ้านบนดวงจันทร์จาก NASA ในปี 2040 นับเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเช่นเดียวกัน

ที่มา : Techspot