ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลงาน COMMART JOY 2016

งาน COMMART JOY 2016 ผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 – 26 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ในงาน ได้มีการแจกรางวัล สำหรับคนที่ซื้อของในงานครบ 3,000 บาทขึ้นไป รวมไปถึงคนที่ลงทะเบียนออนไลน์ด้วย โดยรายชื่อและของรางวัลทั้งหมด ก็มีดังนี้เลยครับ

commart-joy-1

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในงาน COMMART JOY 2016

รางวัลสำหรับผู้ลงทะเบียนออนไลน์

รางวัลโทรศัพท์มือถือ iPhone SE รุ่น 16GB

1. คุณ อนิรุจ อ่อนศรี

รางวัลสำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมงานและซื้อสินค้าครบ 3,000 บาท

รางวัลที่ 1 โทรศัพท์มือถือ iPhone SE รุ่น 16GB

1.คุณ ศักดิ์สิทธิ์ บุญเจริญ

รางวัลที่ 2 กล้อง CASIO EXILIM EX-FR10 จำนวน 2 เครื่อง

1. คุณ นภารัตน์ จังธนสมบัติ

2. คุณ นรินทร์ มหาไตรภพ

รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 1 สลึง จำนวน 15 รางวัล

1. คุณ พิพัฒน์ ผลวิมลธรรม

2. คุณ ปัถย์ภวิศ วงษ์พินิจ

3. คุณ นราศักิด์ แซ่ซิ้ม

4. คุณ จักรชัย บุณยเกื้อกุล

5. คุณ ธัญญลักษณ์ ไกรทอง

6. คุณ ปารมินทร์ แก้วชนะ

7. คุณ เอื้ออังกูร มหาวงศ์

8. คุณ ธีรภัทร ทิมเสถียร

9. คุณ ฉัตรระวี ดวงจันทร์

10. คุณ พงศ์ศธร วิศลดิลกพันธ์

11. คุณ ธัชชมธร ร่วมสกุลโชคชัย

12. คุณ กุลวุฒิ วรรณเมธางกูร

13. คุณ สุรพล ล้ำเลิศ

14. คุณ ศาริณ ตรีสิริประเสริฐ

15. คุณ พรเทพ พันธุกูล

รางวัลที่ 4 สมาชิกนิตยสาร Computer.Today 1 ปี (24 ฉบับ) 5 รางวัล

1. คุณ อนันต์ รวีนิภา

2. คุณ จันทร์แจ่ม ศิรินภาพันธ์

3. คุณ บุญฤทธิ์ อัครทรงธรรม

4. คุณ ศุภชัย ภูมิพิทักษ์

5. คุณ นัฐนันท์ นันทกุลอัมรัตน์

รางวัลที่ 5 สมาชิกนิตยสาร Business Plus 1 ปี (12 ฉบับ) 5 รางวัล

1. คุณ Nuchchada Domhrimah

2. คุณ ปรีดา เชยคำแหง

3. คุณ ปวเรศ สุวรรณแพทาย

4. คุณ วศินี เลี้ยวรุ่งโรจน์

5. คุณ มนัสนันท์ เติมมโนธรรม

รางวัลที่ 6 สมาชิกนิตยสาร E-Leader 1 ปี (12 ฉบับ) 5 รางวัล

1. คุณ สุภาพร ยิ่งปัญญาโชค

2. คุณ คมสัน สายธนู

3. คุณ คเณศ อิ่มสะอาด

4. คุณ พัตราภรณ์ เพ็ชรพรหมศร

5. คุณ ศุภลักษณ์ เพิ่มพูน

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย ทางทีมงานจะติดต่อไปยังผู้โชคดีเพื่อให้เดินทางมารับของรางวัลต่อไปครับ ส่วนคุณลูกค้าที่พลาดโอกาสครั้งนี้ มาร่วมกันสนุกกันได้อีกครั้งในงาน Commart รอบที่ 3 ปลายปีนี้ ในวันที่ 3 – 6 พฤศจิกายน 2559

Facebook Comments