นักวิจัยไทยเจ๋ง พัฒนาวัคซีนป้องกัน COVID-19 แบบพ่นจมูก ได้สำเร็จในขั้นหนูทดลอง

ทีมวิจัยไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยี ไบโอเทค ได้พัฒนาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19) แบบพ่นจมูก ชนิด Adenovirus-based และ Influenza-based ที่ผ่านการทดสอบกระตุ้นภูมิคุ้มกันในหนูทดลองเรียบร้อยแล้ว พบว่ามีประสิทธิภาพที่น่าสนใจ
ทีมวิจัยกำลังจะทดสอบวัคซีนนี้ในอาสาสมัคร นับเป็นอีกหนึ่งความหวังของวัคซีนป้องกันโควิด 19 สำหรับคนไทยได้อนาคต อยากรู้ว่าเจ๋งแค่ไหน ไปดู

Facebook Comments