ถูกกว่านำเข้า ชุดตรวจภูมิคุ้มกัน โควิด-19 ฝีมือคนไทย เน้นใช้ในห้องแล็ป

ชุดตรวจภูมิคุ้มกัน โควิด-19 ผลงานนักวิจัยไทย ตรวจได้ รวดเร็ว แม่นยำ ราคาถูกกว่าการนำเข้าจากต่างประเทศ
งานวิจัยล่าสุดจาก ไบโอเทค สวทช. ชุดตรวจ “COVYD-19 Ab test kit (ELISA) สำหรับตรวจหาปริมาณภูมิคุ้มกันโควิด-19 ด้วยเทคนิค ELISA ตอนนี้อยู่ระหว่างทดสอบเพิ่มเติม และขอรับรองจาก อย.
ชุดตรวจภูมิคุ้มกันที่พัฒนาขึ้น เป็นแบบสำเร็จรูปพร้อมใช้งานสำหรับตรวจระดับแอนติบอดีต่อเชื้อก่อโรคโควิด-19 เชิงปริมาณ จากซีรั่ม หรือพลาสมา โดยใช้สารตรวจจับที่ทำให้เกิดสีในการอ่านผล
ชุดตรวจนี้ใช้ตรวจระดับภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการติดเชื้อ หรือหลังได้รับวัคซีน ซึ่งผลจากการนำตัวอย่างซีรั่มมาทดสอบเปรียบเทียบกับชุดตรวจแอนติบอดีทั่วไปในท้องตลาด พบว่ามีความไวและความจำเพาะเทียบเท่ากัน ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก WHO
โดยล่าสุดได้ศึกษาวิจัยเพิ่มเติมร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อตรวจระดับภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ในบุคลากรสาธารณสุขมากกว่า 1,000 ตัวอย่าง
ทั้งนี้ ชุดตรวจที่พัฒนาขึ้น ยังต้องใช้ตรวจในห้องปฏิบัติการ ไม่สามารถตรวจเองได้ เพราะยังต้องใช้เครื่องอ่านผล แต่มีข้อดีคือต้นทุนต่ำเมื่อเทียบกับชุดตรวจนำเข้า
#TechhubUpdate #ชุดตรวจภูมิ #Covid #Biotec
Facebook Comments