สำเร็จแล้ว โซล่าเซลล์ม้วนได้ บางเบาและยืดหยุ่น

ออสเตรเลียประกาศความสำเร็จด้านเทคโนโลยีอีกครั้ง หลังจากที่นักวิทยาศาสตร์จากองค์การวิจัยวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมแห่งเครือจักรภพ (CSIRO) ได้พัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีน้ำหนักเบา ยืดหยุ่น สามารถม้วนเก็บได้ ต่างจากแผงโซลาร์เซลล์จากซิลิคอนในแบบเดิมที่มีความแข็งและน้ำหนักมาก

ที่สำคัญโซล่าเซลล์ม้วนได้นี้ ผลิตโดยวิธีการพิมพ์โดยใช้หมึกคาร์บอนชนิดพิเศษ ทดแทนโลหะราคาแพงอย่างทองคำ ช่วยลดต้นทุนการผลิตลด สร้างสถิติใหม่สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ที่พิมพ์ออกมาทั้งหมด และผ่านการทดสอบประสิทธิภาพเรียบร้อยแล้ว

โซล่าเซลล์ม้วนได้จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการใช้โซล่าเซลล์ในงานก่อสร้าง จัดการเหตุฉุกเฉิน บรรเทาภัยพิบัติ สำรวจอวกาศ รวมถึงใช้เป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคล ซึ่งข้อดีคือสามารถเคลื่อนย้ายไปในที่ที่มีแสงแดดส่องถึงได้อย่างง่ายดาย

ผลงานวิจัยนี้ถูกตีพิมพ์ลงในวารสาร Nature Communications นับเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าครั้งสำคัญของเทคโนโลยีพลังงานสะอาด จากแสงอาทิตย์ เพราะเทคนิคการพิมพ์แบบม้วนพลาสติกช่วยให้ผลิตโซล่าเซลล์ได้ในปริมาณมาก เพราะสามารถพิมพ์ได้แบบยาวและต่อเนื่องมากขึ้น

สำหรับต้นทุนการผลิตที่เป็นไปได้สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์เหล่านี้คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 0.7 เหรียญสหรัฐฯ ต่อวัตต์ สำหรับอัตราการผลิต 1 ล้านตารางเมตรต่อปี ในออสเตรเลีย ท่ามกลางแนวโน้มการใช้งานพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีต้นทุนการแข่งขันสูงมากขึ้นในอนาคต

ที่มา : techtimes

#TechhubUpdate #Solarcell #CSIRO