ไม่แพ้ใคร คนไทยสร้างได้ หุ่นยนต์กู้ระเบิดขนาดเล็ก

ใช้ได้จริงหุ่นยนต์กู้ระเบิด ฝีมือคนไทย

ใช้ได้จริง หุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดขนาดเล็ก “D-EMPIR version 4” ฝีมือคนไทย ผลงานของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DTI) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (MUT) ที่ได้ศึกษา วิจัย พัฒนาจนได้เป็นหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดขนาดเล็กได้สำเร็จ เรียกว่ามาจากฝีมือคนไทย 100%

หุ่นยนต์ตัวนี้ผ่านการทดสอบสาธิตการใช้งาน โชว์ศักยภาพและขีดความสามารถ ให้กับหน่วยงานด้านความมั่นคงได้เห็นถึงสมรรถนะ จนเกิดการยอมรับ อีกทั้งยังผ่านการทดสอบมาตรฐานจากคณะกรรมการมาตรฐานยุทโธปกรณ์

ช่วยยืนยันได้ว่าหุ่นยนต์กู้ระเบิดฝีมือคนไทย สามารถใช้งานได้จริงและมีประสิทธิภาพการทำงานดี เทียบเท่ากับหุ่นยนต์จากต่างประเทศ แถมยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนในการนำเข้าได้อีกด้วย

โดยหุ่นยนต์ D-EMPIR version 4 จะถูกส่งมอบให้กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงและจะเริ่มนำไปใช้ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ และจะต่อยอดให้ในอนาคตหุ่นยนต์ตัวนี้ ไปไกลถึงอุตสาหกรรมป้องกันประเทศสู่ระดับสากล

#หุ่นยนต์กู้ระเบิด #TechhubUpdate #Robot

Facebook Comments