5 เหตุผล ที่องค์กรต้องจัดระเบียบข้อมูล ด้วย DATA LAKE

ข้อมูลคือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดสำหรับองค์กรในยุคนี้ เพราะแนวโน้มของเทคนิคการนำข้อมูลมาใช้ทำ Data Analytics ในอนาคต ไม่ได้จำกัดเพียง Big Data ทำให้การบริหารจัดการและจัดเก็บข้อมูลจำนวนมหาศาลให้อยู่ในรูปแบบที่นำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งที่ทุกองค์กรควรให้ความสำคัญ

การบริหารจัดการข้อมูลต้องเริ่มจากการปรับโครงสร้างพื้นฐานของแหล่งเก็บข้อมูลส่วนกลางที่ดีหรือที่เรียกว่าการทำ Data Lake นับเป็นรากฐานที่ดีในการทำ Data Analytics

 

5 เหตุผล ที่องค์กรต้องจัดระเบียบข้อมูล ด้วย DATA LAKE

1. ปรับโครงสร้างพื้นฐานของแหล่งเก็บข้อมูลส่วนกลางให้พร้อมใช้งาน

2. ช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว จากข้อมูลที่ใช้งานได้ทันที

3. ลดระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน

4. ช่วยให้คนในองค์กรเข้าถึงข้อมูลที่พร้อมนำไปใช้งานตาม Business Function

5. ต่อยอดการทำ Digital Transformation ให้ประสบผลสำเร็จได้

ผลสำรวจของ Aberdeen Group บริษัทวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคในภาค B2B ของประเทศสหรัฐอเมริกาให้ข้อมูลว่า บริษัทที่นำ Data Lake ไปใช้ในกระบวนการทำงาน มียอดเติบโตของรายได้ทั่วไปมากกว่าธุรกิจในรูปแบบเดียวกันถึง 9% ซึ่งเป็นผลมาจากการนำข้อมูลที่จัดเก็บไว้ใน Data Lake ไปวิเคราะห์หาโอกาสและแนวทางที่ทำให้ธุรกิจเติบโตได้ในอนาคต

Data Lake คืออะไร มีความสำคัญกับองค์กรอย่างไรบ้าง อ่านเพิ่มเติมได้ที่ –> https://www.techhub.in.th/why-organizations-should-organize-data-with-data-lake/

#TechhubUpdate #Bigdata #DataAnalytics #DataLake #PttDigital

Facebook Comments