ซิป้าร่วมแสดงความยินดี นายมีธรรม ณ ระนอง รองผู้อำนวยการฯคนใหม่

เมื่อเร็วๆนี้ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือซิป้า คึกคักเพราะได้รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติคนใหม่ หลังจากว่างเว้นไประยะหนึ่ง แต่ไม่ต้องเดากันให้ยุ่งยากว่าม้ามืดคนนั้นคือใคร หากไม่ใช่ นายมีธรรม ณ ระนอง ต้องบอกว่าเป็นบุคคลที่พนักงานซิป้าต่างรู้จักกันดีและยอมรับการทำงานที่ผ่านมา 

sipa-001

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ หรือซิป้า นำโดย นายศุภชัย จงศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายมีธรรม ณ ระนอง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานฯ คนใหม่ หลังจากนายปริญญา กระจ่างมล รองผู้อำนวยการสำนักงานฯ ได้เกษียณอายุราชการไปเมื่อไม่นานมานี้ ทั้งนี้นายศุภชัย ได้กล่าวให้กำลังใจและแสดงความยินดี ว่า ต่อไปการทำงานของซิป้าจะได้ขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะได้คนมีความรู้ความสามารถอย่างนายมีธรรมร่วมเป็นกำลังสำคัญและขอให้ชาวซิป้าทุกคนทำงานกันเหมือนพี่น้องต่อไป เพื่อผลักดันพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยให้ก้าวไกล

sipa-002
นายมีธรรม ณ ระนอง
Facebook Comments