ทิพยประกันชีวิต เข้ารับรางวัลเพชรกนก สาขาพิทักษ์ธรรม

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัล เพชรกนก ในสาขา พิทักษ์ธรรม 

o1

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยคุณนพพร บุญลาโภ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เข้ารับรางวัล เพชรกนก ในสาขา พิทักษ์ธรรม จาก ฯพณฯ พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี  เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติบุคคลผู้สร้างสมความดี เป็นผู้เสียสละตนบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ  ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมผู้ผลิตรายการภาพและเสียง เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 ณ กรมประชาสัมพันธ์ จ.กรุงเทพฯ

 

Facebook Comments