สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดประชุมโครงการจัดทำมาตรฐานสมรรถนะสำหรับผู้ใช้ไอที

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดประชุมโครงการจัดทำมาตรฐานสมรรถนะสำหรับผู้ใช้ไอที (Digital Literacy) เพื่อพัฒนาสมรรถนะของกำลังคนรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล

ict-1

เมื่อเร็วๆ นี้ พ.อ.ดร.อรรถสิทธิ์ หัสถีธรรม ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อจัดทำหน่วยสมรรถนะสำหรับผู้ใช้ไอที (Digital Literacy) เพื่อพัฒนาสมรรถนะของกำลังคนรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนท์ ครั้งที่ 1 โดยมี รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมทีมงานของมหาวิทยาลัยร่วมประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำมาตรฐานสมรรถนะด้านไอที (Digital Literacy)  ให้ครอบคลุม และรองรับกับผู้ใช้งานไอทีทั่วไป พร้อมทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้ไอทีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

Facebook Comments