Etix Everywhere กรุยทางสู่ Data center ยั่งยืนด้วยพลังงานสะอาด ติดโซล่าเซลล์ 6,000 ต.ร.ม. ตั้งเป้าปี 68 ใช้ไฟฟ้า 100% จากพลังงานหมุนเวียน

Etix Everywhere เดินหน้าผลักดันนวัตกรรมสู่ความยั่งยืนโดยประกาศพันธสัญญาโซลูชั่นพลังงานสะอาด สำหรับ Data center ไนประเทศไทย ประเด็นสำคัญหลักคือ ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์พลังแสงอาทิตย์มากกว่า 6,000 ตารางเมตร และจะเพิ่มขึ้น 5 เท่าภายใน 3 ปีข้างหน้า และวางเป้าหมายภายในปี 2568 ไฟฟ้าที่ใช้ในศูนย์ข้อมูล100% จะผลิตจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย รวมทั้งแผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดิน ติดแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนชั้นดาดฟ้าของศูนย์ข้อมูลและคลังสินค้าใกล้เคียงเพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงหรือขยายตัวของพื้นที่

นายปิแอร์ ปาทริส ซีอีโอ ประจำภูมิภาคเอเชียของ ETIX Everywhere กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ติดตั้งแผงโซล่าไปกว่า 6,000 ตารางเมตรในดาต้าเซ็นเตอร์ ETIX Bangkok#1 ที่บางโฉลง การผลิตพลังไฟฟ้าแสงอาทิตย์ คิดเป็นการใช้งาน 11 % ของการใช้พลังงานไฟฟ้ารวมในดาต้าเซ็นเตอร์แผงโฟโตวอลเทอิก หรือโซล่าบนหลังคาของดาต้าเซ็นเตอร์ ETIX Bangkok #1 นั้นสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 480 ตันต่อปี หรือเทียบเท่ากับการลดจำนวนรถยนต์ 580 คันออกจากท้องถนนต่อปี หรือเทียบได้กับการปลูกต้นไม้ 23,000 ต้น

อย่างไรก็ดีนี่เป็นเพียงก้าวแรกของการพัฒนา ETIX Everywhere ไปสู่ความยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2568 ไฟฟ้าทั้งหมด 100% ที่ใช้ที่ศูนย์ข้อมูล ETIX Bangkok#1 จะผลิตจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าพลังน้ำหรือพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งนี้ การใช้ไฟฟ้า 100% ภายใต้การรับรองเครดิตการผลิตพลังงานหมุนเวียนจะช่วยให้ลูกค้า ETIX Everywhere ทุกรายสามารถเข้าถึงโซลูชันศูนย์ข้อมูลคาร์บอนต่ำ

อีกทั้ง กำลังการผลิตไฟฟ้าที่ศูนย์ข้อมูล ETIX กรุงเทพฯ#1 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นไปจนถึงปี 2569 และ 2570
จากการเพิ่มความจุของแผงโซล่าใหม่ที่จะสร้างกระแสไฟฟ้า การเติบโตนี้จะได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มกำลังการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ใหม่ ซึ่งจะเพิ่มปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ศูนย์ข้อมูล เป็น 20% ของการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด

จุดเด่นสำคัญอยู่ที่การใช้งานแผงโซล่าเซลล์ มีการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์มากกว่า 6,000 ตารางเมตร และจะเพิ่มขึ้น 5 เท่าภายใน 3 ปีข้างหน้า และภายในปี 2568 ไฟฟ้าที่ใช้ในศูนย์ข้อมูลทั้งหมด 100% จะผลิตจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย และยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดิน โดยแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะตั้งอยู่บนชั้นดาดฟ้าของศูนย์ข้อมูลและคลังสินค้าใกล้เคียงเพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงหรือขยายตัวของพื้นที่

นายวิทัคธ์ ภาอาภรณ์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการของ ETIX ประจำภูมิภาคเอเชีย กล่าวเสริมว่า ศูนย์ข้อมูลของ Etix Everywhere ในประเทศไทยได้รับการยอมรับในด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เหมาะสมที่ สุด โดยมีอัตราส่วนต่อประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (PUE) ที่ดีที่สุดในภูมิภาค ซึ่งไม่เพียงแต่รับประกันการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อีกด้วย
การมุ่งมั่นเพื่อความยั่งยืนของเรานั้นฝังอยู่ในทุกขั้นตอนของการก่อสร้างและการ ดำเนินงานในศูนย์ข้อมูล
โดยนำแนวทางด้านสิ่งแวดล้อมมาใช้เพื่อลดผลกระทบจากการปล่อยคาร์บอน

นอกเหนือจากการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (PUE) แล้ว การพิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการใช้น้ำ (Water Use Effectiveness, WUE) ในระบบหล่อเย็นยังเป็นสิ่งสำคัญอีกด้วยในภาวะขาดแคลนน้ำทั่วโลกจากภาวะความแห้งแล้ง การลดการใช้น้ำในระบบหล่อเย็นถือเป็นเรื่องสำคัญ Etix Everywhere มุ่งหาเทคโนโลยีที่ลดการสูญเสียน้ำเพื่อให้อัตราการใช้น้ำเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในตลาด Etix Everywhere มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำอุตสาหกรรมศูนย์ข้อมูลในด้านความยั่งยืนและการดูแลสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อลดรอยเท้าทางนิเวศน์
————————–

เกี่ยวกับ Etix Everywhere
ETIX Everywhere หนึ่งในองค์กรที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมดาต้าเซ็นเตอร์ที่ให้โซลูชั่นการเชื่อมต่อศูนย์ข้อมูลที่ปลอดภัยไปยังลูกค้าผ่านเครือข่ายระดับโลกซึ่งเป็นดาต้าเซ็นเตอร์ถึง 15 แห่ง ด้วยพันธสัญญาการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพผ่านดาต้าเซ็นเตอร์ที่อยู่ใกล้กับอุปกรณ์ปลายทาง หรือเอดจ์ดาต้าเซ็นเตอร์ รวมถึงการเติบโตแบบก้าวกระโดด Etix จึงได้ขับเคลื่อนนวัตกรรมและกำหนดบริการดาต้าเซ็นเตอร์ในอนาคตให้ครอบคลุมทั้งทวีปยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้