ยักษ์จะเกิด ยุโรปเตรียมสร้างซูเปอร์คอมพิวเตอร์ชื่อว่า Jupiter พลังคำนวน exaflop

Jupiter

ยักษ์ตนนี้ชื่อว่า จูปิเตอร์ครับ และมีแผนจะสร้างให้เสร็จในปี 2024

Jupiter จะเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่มีพลังคำนวนมากถึง 1 exaflop หรือ พันล้านล้านครั้งต่อวินาที ซึ่งจะรองรับงานที่โหดหินหลายอย่างทั้ง

+ ฝึกฝนโมเดลภาษาขนาดใหญ่
+ สร้างแบบจำลองวัสดุเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
+ สร้างฝาแฝดดิจิทัล หรือ Digital Twin ที่เป็นหัวใจหรือสมองของมนุษย์
+ ทดสอบความแม่นยำของคอมพิวเตอร์ควอนตัม
+ จำลองสภาพภูมิอากาศโลกความละเอียดสูง
+ พัฒนาแอพพลิเคชั่น ที่ต้องใช้พลังคำนวนขั้นสูง

ภายในของจูปิเตอร์ จะบรรจุด้วยชิป Nvidia GH200 Superchip มากถึง 24,000 ตัว

จูปิเตอร์ จะถูกติดตั้งอยู่ในเยอรมัน โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่าย ทั้ง EU ,บริษัทเอกชน, กระทรวงการศึกษาและวิจัยของเยอรมัน และหน่วยงานอื่น ๆ โดยมีเงินสนับสนุนมากถึง 545 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 19,000 ล้านบาท

ปัจจุบัน ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เร็วที่สุดในโลก ชื่อว่า Frontier ถูกติดตั้งอยู่ในสหรัฐ มีพลังในการคำนวนสูงสุดที่ 1,679.82 petaflop ครับ ซึ่งหากยุโรปสามารถสร้างจูปิเตอร์ได้สำเร็จ ก็จะแซงหน้าที่ 1 อย่าง Frontier ไปไม่น้อยเลยครับ

ที่มา
aibusiness