ลบภาพจำ กำหนดมาตรฐานใหม่ ความเร็วเน็ต 25 MB

ความเร็วเน็ต

สำนักงาน FCC ได้กำหนดมาตรฐานใหม่ ความเร็วเน็ต 25 Mbps จะไม่ใช่อินเทอร็เน็ต Broadband อีกต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานในปัจจุบัน

สำนักงาน Federal Communications Commission หรือ FCC ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลกิจการสื่อสารในสหรัฐอเมริกา ได้กำหนดมาตรฐานความเร็วเน็ตใหม่ โดยหากต่ำกว่า 25 MB จะไม่ใช่อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์อีกต่อไป

สำหรับบรอดแบนด์ (Broadband) เป็นมาตรฐานระบบการสื่อสารที่มีแบนด์วิดท์กว้าง สามารถส่งข้อมูลได้หลายรูปแบบพร้อมกัน โดยไม่ต้องแบ่งเวลา (Time Division Multiplexing) บนสื่อกลางการส่งข้อมูล ตรงกันข้ามกับระบบแบบ Baseband ที่ส่งข้อมูลในความถี่เดียว

สำหรับความเร็วใหม่ FCC ได้กำหนดให้การดาวน์โหลดเพิ่มขึ้นเป็น 100 Mbps จากเดิม 25 Mbps และความเร็วในการอัพโหลดเพิ่มขึ้นเป็น 20 Mbps จากเดิม 3 Mbps ซึ่งมาตรฐานนี้ใช้งานมาตั้งแต่ปี 2558

การกำหนดมาตรฐานใหม่ ส่งผลยังไง ? ในภาพรวมคือ มันจะทำให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในสหรัฐอเมริกา จำเป็นต้องพัฒนาโครงข่ายให้มีความเร็วเพิ่มมากขึ้น ไม่อย่างนั้นจะไม่สามารถใช้คำว่า “อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์” ในการโฆษณาได้ แน่นอนว่ามันจะส่งผลต่อจำนวนผู้ใช้ที่อาจลดลง รวมทั้งยังอาจทำเป็นกฏบังคับใช้ในอนาคตได้อีกเช่นกัน

สำหรับประเทศไทย กสทช. มีการกำหนดมาตรฐานของอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ไว้คือ การดาวน์โหลด 25 Mbps และอัพโหลดที่ 10 Mbps โดยใช้มาตั้งแต่ปี 2559 แต่การแข่งขันในไทยนั้นค่อนข้างจะรุนแรงครับ ในบ้านเราจึงเห็นบรอดแบนด์เริ่มต้นที่ 200 Mbps +++ ซึ่งเกินมาตรฐานไปเยอะมาก และแม้ในอนาคต กสทช. จะปรับมาตรฐานตาม FCC ก็อาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบกับผู้ให้บริการ เพราะเรานำไปมาตรฐานไปเยอะมาก

ที่มา
theverge