ฟอร์ติเน็ตแนะตรวจสอบความพร้อมด้านความปลอดภัยเครือข่ายรับ IPv6

เมื่อเร็วๆ นี้ ในงานสัมมนา IPv6 ประจำปี 2557 ที่จัดขึ้นโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ประกอบการในทุกประเภทเตรียมตัวก้าวสูยุคเทคโนโลยี IPv6 ให้เท่าทันประเทศอื่นทั่วโลก และฐานะที่ฟอร์ติเน็ตเป็นผู้ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำในเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยเครือข่ายสมัยใหม่ จึงได้รับเกียรติให้บรรยายในหัวข้อ “IPv6 Security Threats and Controls Update” ซึ่งคุณปฐม สุขสถิตย์ Technical Consultant แห่งฟอร์ติเน็ต ได้เตือนให้องค์กรต่างๆ ตรวจความพร้อมด้านการป้องกันภัยคุกคามเครือข่ายล่วงหน้า เพื่อให้บริการและแอปพลิเคชั่นใหม่ๆ ที่อยู่บน IPv6 นั้นยังคงมีมาตรฐานความปลอดภัยที่ต่อเนื่อง และควรทบทวนเรื่องนโยบายด้านความปลอดภัยให้รัดกุมขึ้น

 

Fortinet-at-IPv6-Seminar-by-ICT-Ministry-2

ในโอกาสที่ฟอร์ติเน็ตจัดบรรยายในหัวข้อ “IPv6 Security Threats and Controls Update” ในงานสัมมนา IPv6 ประจำปี 2557 ที่จัดขึ้นโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เมื่อเร็วๆ นี้  ฟอร์ติเน็ตได้เตือนให้ผู้ให้บริการสื่อสารและองค์กรต่างๆ ที่กำลังพัฒนาระบบของตนใช้เทคโนโลยี IPv6 นั้น ควรจะต้องตรวจความพร้อมด้านการป้องกันภัยคุกคามเครือข่ายล่วงหน้า เพื่อให้บริการและแอปพลิเคชั่นใหม่ๆ ที่อยู่บน IPv6 นั้นยังคงมีมาตรฐานความปลอดภัยที่ต่อเนื่อง และควรทบทวนเรื่องนโยบายด้านความปลอดภัยให้รัดกุมขึ้น  

เนื่องจาก อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่ใช้อยู่บนเทคโนโลยี IPv4 เดิมนั้นจะยังไม่สามารถรองรับเทคโนโลยี IPv6 ได้และจะต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ทันสมัยและรองรับ IPv6 และถึงแม้ว่า อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยจากบางค่ายอ้างว่ารองรับ IPv6 แล้ว แต่ในความเป็นจริง ยังมีคุณสมบัติการป้องกันที่จำกัดอยู่ ในขณะที่ ผู้ใช้งานทั้งที่เป็นบุคลากรในองค์กรและลูกค้าภายนอกคาดหวังที่ใช้แอปพลิเคชั่นใหม่ๆ ที่อยู่บน IPv6 ที่มีความปลอดภัยดังเดิม ซึ่งองค์กรต่างๆ ควรพิจารณาคุณสมบัติของอุปกรณ์ใหม่ให้รอบคอบ

001     ฟอร์ติเน็ตเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมความปลอดภัยเครือข่าย และได้ผลิดอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพสูงและรองรับ IPv6 โดยได้รับการรับรองจาก JITC certifications และ IPv6-Ready ในปีค.ศ. 2008 อีกทั้งยังได้รับ USGv6 certification ในปีค.ศ. 2011 นอกจากนี้ ฟอร์ติเน็ตมีลูกค้าสำคัญๆ ในตลาด ผู้ให้บริการโทรคมนาคมระดับโลกและหน่วยงานรัฐบาลในประเทศสหรัฐอเมริกา จึงทำให้ฟอร์ติเน็ตเน้นให้ความสำคัญด้านการพัฒนาอุปกรณ์ให้รองรับ IPv6 เป็นเรื่องที่สำคัญ

002     ทั้งนี้ ฟอร์ติเน็ตได้พัฒนาอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ไฟร์วอลล์เน็กซ์เจเนอเรชั่นชื่อดัง ฟอร์ติเกท (FortiGate™) เพื่อจัดการกับภัยร้ายแรงมาอย่างต่อเนื่อง ได้ผลิต FortiOS™ โอเอสที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อกิจกรรมด้านการป้องกันเครือข่ายโดยเฉพาะ และรองรับเทคโนโลยี IPv4 และ IPv6 จึงมีคุณสมบัติครบ สามารถสู้ภัยคุกคามได้ทุกรูปแบบ ใช้งานง่าย

003     โอเอส FortiOS ใช้นโยบายไฟร์วอลล์ระดับ IPv6 ในอุปกรณ์แบบหลอมรวมที่เรียกว่า Unified Threat Management (UTM) เพื่อสร้างเกราะป้องกันความปลอดภัยให้กับทราฟฟิคบน IPv6 และมีคุณสมบัติการป้องกันครบถ้วน อันได้แก่ Anti-virus, web filtering, FortiGuard Web Filtering, email filtering, FortiGuard Email Filtering, data leak prevention (DLP), and VoIP protection จึงสามารถสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าผู้ใช้งาน IPv6 เป็นอย่างยิ่ง

Facebook Comments