พัฒนา AI ฟังภาษาไก่ หวังเข้าใจภาษาซับซ้อน เพื่อชีวิตของไก่ ที่ดีขึ้น

AI ฟังภาษาไก่

ถ้ามันบอก “อย่ากินเรา” จะเอาไงดี….

เคยสงสัยไหมว่าไก่คุยอะไรกัน? จริง ๆ แล้ว เสียงของไก่ ไม่ใช่เสียงไร้สาระ แต่นักวิจัยพบว่า มันเป็นภาษาที่ซับซ้อนเลยทีเดียว ไก่ใช้เสียงเหล่านี้ในการสื่อสาร แสดงความรู้สึกทั้งสุขและทุกข์ พร้อมกับบอกเรื่องราวต่าง ๆ ให้หมู่ไก่ด้วยกัน

ภาษาไก่ก็เหมือนภาษามนุษย์ มีการเปลี่ยนไปตามอายุ สภาพแวดล้อม และไก่ที่อยู่ในกรงก็สื่อสารแตกต่างจากไก่ที่ปล่อยอิสระ ถ้าเราฟังออก มันจะช่วยให้เราเข้าใจโครงสร้างสังคมและพฤติกรรมของไก่ได้ดีขึ้น เช่น เราก็สามารถดูแลพวกมันได้ดีขึ้นและยกระดับคุณภาพชีวิตของไก่ได้

และทั้งหมดนี้ คือที่มาทำให้ ทีมวิจัยที่มหาวิทยาลัย Dalhousie กำลังใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ถอดรหัสภาษาไก่ โครงการนี้จะทำให้เราเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสื่อสารของพวกมัน และปฏิวัติความเข้าใจของเราเกี่ยวกับสัตว์ปีกเหล่า

แต่แม้จะใช้ AI เรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะไก่มีเสียงหลากหลาย พอๆ กับเรามีคำศัพท์ ความสูงต่ำของเสียง โทน และบริบทรอบข้าง ล้วนส่งผลต่อความหมายเช่นกัน

แต่ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง นักวิจัยกำลังเริ่มถอดรหัสของพวกมัน สิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือการเข้าใจอารมณ์เบื้องหลังเสียงเหล่านี้ ซึ่งนักวิจัยได้ใช้ Natural Language Processing (NLP) เทคโนโลยีที่มักใช้ถอดรหัสภาษามนุษย์ เพื่อเรียนรู้การตีความอารมณ์ของไก่ พวกมันเครียดไหม? มีความสุขไหม? หรือต้องการอะไร ?

นอกจากเสียงแล้ว ทีมวิจัยยังได้ศึกษาสัญญาณที่ไม่ใช่เสียง เพื่อวัดอารมณ์ของไก่ด้วย เช่นการกระพริบตาและอุณหภูมิใบหน้าของไก่ ซึ่งอาจเป็นตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้ของอารมณ์ไก่

โครงการนี้กำลังจะเพิ่มผลลัพธ์ทางการเกษตรได้มากขึ้น การเข้าใจเสียงไก่สามารถนำไปสู่การเพาะเลี้ยงที่ดีขึ้น เกษตรกรสามารถใช้ความรู้เหล่านี้ในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า ซึ่งจะทำให้ไก่มีสุขภาพดีและมีความสุข ซึ่งสิ่งนี้ส่งผลต่อคุณภาพของอาหาร สุขภาพสัตว์ และประสิทธิภาพโดยรวมของฟาร์ม (คล้ายกับ เนื้อวากิว หรือ หมูคุโรบูตะ ล่ะมั้ง )

แต่ถ้ามันบอกว่า “อย่ากินเรา” เราจะเอายังไงต่อไปดีล่ะ … ส่วนตัวก็คิดนะว่า กลุ่มคนที่เป็น Vegan อาจจะใช้การศึกษานี้ เรียกร้องให้เลิกกินเนื้อสัตว์มากขึ้น

ที่มา
theconversation