โรงงาน Foxconn ใช้หุ่นยนต์ช่วยมนุษย์ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เริ่มที่ “iPhone 6”

มีการยืนยันเมื่อเร็วๆนี้จากสื่อในต่างประเทศว่า โรงงาน Foxconn ผู้รับผิดชอบกระบวนการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ ได้มีการใช้หุ่นยนต์มารับหน้าที่ในการผลิตสนับสนุนแรงงานมนุษย์ โดยมีชื่อว่า “Foxbots” และเริ่มต้นกับ “iPhone 6”

foxconn-iphone-6-2

อย่างที่หลายคนทราบว่าเมื่อใด Foxconn เริ่มจ้างแรงงานจำนวนมาก นั่นอาจหมายถึงการส่งสัญญาณว่ามีความเคลื่อนไหวต่อการผลิตชิ้นส่วนให้กับผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Apple ซึ่งในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน โดยนอกจาก Foxconn จะมีการจ้างแรงงานจำนวนมากแล้ว ยังมีการนำหุ่นยนต์ที่เรียกว่า “Foxbots” มาช่วยมนุษย์ผลิตและประกอบชิ้นส่วน iPhone 6 ด้วย อย่างไรก็ตาม Foxbots จะเข้ามาสนับสนุนการประกอบ iPhone 6 ในบางส่วนเท่านั้น ซึ่งขั้นตอนที่ต้องลงรายละเอียดและต้องใช้ความพิถีพิถันมากเป็นพิเศษยังคงต้องพึ่งฝีมือจากมนุษย์เท่านั้น

สำหรับการใช้ Foxbots เข้ามาสนับสนุนแรงงานมนุษย์ในครั้งนี้ มีจำนวน 10,000 ตัว และมีกำลังในการผลิต iPhone อย่างน้อย 30,000 หน่วยต่อปี

แม้ Foxbots จะเข้ามามีบทบาทในกระบวนการผลิตในโรงงาน Foxconn แต่การจ้างแรงงานมนุษย์ยังคงมีอยู่จำนวนมาก ขณะเดียวกันโรงงาน Pegatron อีกหนึ่งผู้รับผิดชอบการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ให้กับ Apple ก็มีการจ้างแรงงานจำนวนมาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ของ Apple ในปีนี้ นอกเหนือจาก iPhone 6

ที่มา BGR

Facebook Comments