สุดเจ๋ง ดาวเทียมระบุพิกัดผักตบ ใช้ Data รับมือน้ำท่วม

มิติใหม่ของการใช้ข้อมูลรับมือน้ำท่วม ล่าสุด GISTDA เปิดข้อมูลตำแหน่งผักตบชวาและวัชพืชกีดขวางทางน้ำ ที่ดูได้จากการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม หวังส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นฐานข้อมูลรับมือน้ำท่วม

ดาวเทียมมากถึง 3 ดวง ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในภารกิจนี้ นำโดยดาวเทียมไทยโชต Landsat-8 และ SENTINEL-2 ถูกนำมาใช้ชี้เป้าจุดเสี่ยง ซึ่งทำให้พบว่ายังมีปริมาณผักตบชวากีดขวางทางน้ำอยู่จำนวนมากที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำในช่วงฤดูฝน

นอกจากจะใช้ดาวเทียมระบบเรดาร์ช่วยถ่ายภาพตำแหน่งผักตบชวาแล้ว ทีมงานยังได้ลงพื้นที่สำรวจพร้อมติดตั้งอุปกรณ์วัดระดับน้ำแบบ ultrasonic sensor เพื่อติดตามระดับน้ำท่วมขังในพื้นที่แก้มลิง 19 จังหวัดในภาคกลาง และภาคตะวันออกบางส่วน

ข้อมูลจากดาวเทียม และเซนเซอร์ จะช่วยเพิ่มความสามารถในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำแบบ near real-time ทำให้ได้รับข้อมูลที่รวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้น เพื่อเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยง และวางแผนจัดการในช่วงภาวะวิกฤติได้ดีขึ้น

ติดตามข้อมูลเหล่านี้ได้บนเว็บไซต์ >> http://flood.gistda.or.th
ระบบผลิตแผนที่กลางแบบออนไลน์ >> http://gmos.gistda.or.th

#TechhubUpdate #ดาวเทียม #น้ำท่วม #flood

Facebook Comments