Google Helpouts อยากรู้อะไรถามผู้เชี่ยวชาญผ่านวีดีโอแชท

Google เปิดตัว “Helpouts” บริการใหม่ที่ช่วยผู้ใช้งานสามารถสื่อสารกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อสอบถามเรื่องต่างๆ ที่อยากรู้ได้ ผ่านการสนทนาในรูปแบบวีดีโอแชท

Google Helpouts เป็นบริการที่คอยอำนวยความสะดวกกับผู้ใช้ที่ต้องการความช่วยเหลือสำหรับทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ สอนทำกับข้าวสอนแต่งหน้า หรือเรื่องอื่นๆ โดย Helpouts จะเปิดให้ผู้เชี่ยวชาญหรือครูผู้สอนสามารถมาลงทะเบียนบนระบบเพื่อยืนยันตัวตนและกิจกรรมที่ต้องการสอนพร้อมระบุช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้ที่ต้องการความช่วยเหลือได้ผ่านวีดีโอแชท

Google Helpouts คิดราคาการให้บริการหลายรูปแบบตั้งแต่แบบฟรีไปจนถึงครั้งละ 20 ดอลลาร์ต่อชั่วโมง พร้อมยินดีคืนเงินหากบริการไม่เป็นไปตามที่ผู้ใช้ต้องการ ซึ่งบริการใหม่จาก Google สามารถใช้งานได้ทั้งบนพีซี สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่เป็น Android

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here