Google จัดให้ เตรียมปล่อย Solar API ช่วยวางแผนติดตั้งโซล่าเซลล์

Solar API

สภาวะโลกร้อน เป็นปัญหาระดับ World Scale ที่ทุกประเทศเร่งแก้ไข หนึ่งในนั้นคือพยายามที่หันไปใช้โซล่าเซลล์ ที่จะช่วยลดการปล่อยคาบอร์นได้มากขึ้น

Google เปิดตัวชุด Solar API ในงาน Google Cloud Next’23 โดยเป็นหนึ่งในโซลูชั่นที่พัฒนาต่อยอดจาก Project Sunroof แต่มีการนำ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์มากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่ทำธุรกิจหรือคนที่ต้องการติดโซล่าเซลล์ สามารถวางแผนการติดตั้งเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เพราะโดยปกติแล้ว หากต้องการจะติดโซล่าเซลล์ ก็จะต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปประเมินหน้างาน ดูทิศทางแสงแดด ดูสภาพแวดล้อมโดยรอบ แต่นั่นอาจจะได้ข้อมูลแค่บางส่วนเท่านั้น

Solar API เป็นแพลทฟอร์มที่นักพัฒนาสามารถใช้ต่อยอดในการสร้างแอปพลิเคชั่นหรือโซลูชั่นอื่น ๆ ที่จะมาช่วยวางแผนติดตั้งโซล่าเซลล์ เป็นเสมือนแมปนำทางที่จะให้รายละเอียดที่เกี่ยวข้องที่ตั้งของอาคาร ขนาด สภาพอากาศย้อนหลัง 1 ปี ขนาดและความลาดเอียงของหลังคา ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ จะถูกนำไปใชประเมินความเป็นไปได้ของการติดตั้งโซล่าเซลล์

นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ Solar API เพื่อดูจุดคุ้มทุน อัตราการประหยัดไฟ ค่าไฟต่อปี อัตราการประหยัดไฟต่อปี ประมาณค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโซล่าเซลล์ที่ควรจะเป็น (ฟีเจอร์บางอย่าง อาจรองรับแค่ในสหรัฐเท่านั้น) ซึ่งเห็นแล้ว มันเจ๋งไม่ใช่เล่น ภาวนาให้ธุรกิจโซล่าเซลล์ในไทยนำมาใช้นะ ข้อมูลจากดาวเทียม นับว่ามีประโยชน์มาก ๆ

ที่มาข้อมูล
https://cloud.google.com/blog/products/maps-platform/powering-future-our-new-solar-api