Google เปิดให้แอพฯ ภายนอกใช้คำสั่งเสียง “OK Google” ในการค้นหาด้วย

Google มีคำสั่งเสียง ที่สะดวกอย่างยิ่งในการเรียกการค้นหา เพียงพูดว่า “OK Google” เพื่อเริ่มรับคำสั่ง จากนั้นสามารถพูดข้อความที่อยากให้ค้นหาได้ทันที ซึ่ง Google กำลังจะเปิดให้แอพฯ อื่นๆ ใช้ความสามารถนี้ร่วมด้วย

โดย Google ได้ออกมาแนะนำวิธีการให้กับผู้ทำแอพฯ ดัดแปลงแอพฯ ของตัวเอง เพื่อให้รับคำสั่งการค้นหา แล้วนำไปใช้ค้นหาภายในแอพฯ ได้

อาทิเช่น แอพฯ ค้นหาร้านอาหาร ผู้ใช้สามารถใช้คำสั่งเสียง ค้นหาชื่อร้าน และ ระบุแอพฯ เพื่อแทนที่จะค้นหาผ่าน Google ก็ไปค้นหาในแอพฯ ที่ระบุไว้ได้ทันที

โดยในตอนนี้ฟังก์ชันดังกล่าว มีให้ใช้แล้วในภาษาอังกฤษ บน Android Jelly Bean ขึ้นไป และมี Google app v3.5 ขึ้นไปด้วย

XYcombinedSmall

ที่มา Engadget 

Facebook Comments