4.วันข้อมูลเปิดนานาชาติ พ.ศ.2564 (International Open Data Day 2021)

Facebook Comments
3.ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพ
5.วันข้อมูลเปิดนานาชาติ พ.ศ.2564 (International Open Data Day 2021)