ม.หัวเฉียว เปิดหลักสูตร “วิทยาการผู้นำไทย – จีน (วทจ.)” เพิ่มแนวทางการทำธุรกิจกับประเทศจีน

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เปิดหลักสูตร “วิทยาการผู้นำไทย – จีน (วทจ.)” พร้อมได้ H.E. LYU JIAN เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายใหม่ในการเปิดเสรีของจีน” ด้วย

H.E. LYU JIAN เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายใหม่ในการเปิดเสรีของจีน (Modern Policy on Chinese Liberation) แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย – จีน (วทจ.) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ที่เข้มข้นเจาะลึกเพื่อสร้างผู้นำยุคใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ เสริมสร้างความรู้ด้านวัฒนธรรม เพิ่มโอกาสแนวทางการทำธุรกิจกับประเทศจีน และสร้างเครือข่ายพัฒนาธุรกิจไทย – จีนทั้งภาครัฐและเอกชน ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

Facebook Comments