จับตา ฮ่องกงติดกล้อง AI แก้ปัญหาหนูล้นเมือง

วางระบบใหม่แก้ไขปัญหาหนูล้นเมืองด้วย AI

ฮ่องกงใช้เทคนิคเฝ้าระวังแบบไฮเทคเพื่อติดตามพฤติกรรมของหนู ซึ่งมีความแม่นยำมากกว่าการใช้อาหารเหยื่อล่อแบบเดิม ๆ

เจ้าหน้าที่แผนกสุขอนามัยด้านอาหารและสิ่งแวดล้อม ได้ติดตั้งกล้องตรวจจับความร้อนและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) กล้องถ่ายภาพจะสแกนความร้อนสามารถระบุได้ว่าเป็นสัตว์ประเภทอะไร เพื่อตรวจวัดปัญหาหนูทั่วเมืองได้แม่นยำยิ่งขึ้น

ซึ่งเป็นผลงานนักวิจัยในมหาวิทยาลัยฮ่องกง ในการเฝ้าระวังหนูโดยใช้เทคโนโลยีใหม่เข้ามาทำให้บันทึกจำนวนและการเคลื่อนไหวของสัตว์ ตามสถานที่และช่วงเวลาต่าง ๆ

กล้องถ่ายภาพความร้อนจะติดตั้งไว้ 2 ตัวบนเสาสูง 2 เมตร และจะคอยจับภาพทุก ๆ สองนาที ตั้งแต่เวลา 19.00 น. ถึง 07.00 น. ติดต่อเป็นเวลา 3 คืน เพื่อเรียนรู้พฤติกรรมของสัตว์

ล่าสุดได้ติดตั้งอุปกรณ์มากถึง 200-300 จุด ในพื้นที่สำคัญก่อนจะขยายเพิ่มอีก 100 แห่งในทุก ๆ หกเดือน

และเร่งทำความสะอาดควบคุมสัตว์ในเวลากลางคืนเพื่อไม่ให้รบกวนและแพร่พันธุ์ต่อไปในอนาคต เพื่อทำให้บ้านเมืองน่าอยู่มากขึ้นเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในฮ่องกง

ที่มา : scmp

#AI #TechhubUpdate