How to : เช็คความเสถียรของเน็ตบ้าน มีหลุดมีช้าไหมมาดูกัน

Old School คือ The Best หากวันหนึ่งเน็ตบ้านที่ใช้อยู่เกิดปัญหาขึ้นมา จากปกติเรามักจะเทสประสิทธิภาพเน็ตผ่านเว็บเบราเซอร์ แต่ครั้งนี้เราจะมาใช้วิธี ‘เช็คความเสถียรของเน็ต’ แบบดั้งเดิมกัน โดยไม่ใช่การวัดความเร็ว แต่เป็น ‘ความเสถียร’ ดูให้เห็นกันชัด ๆ ไปเลยตามนี้

ไปที่ Run แล้วพิมพ์คำว่า cmd

จากนั้นก็พิมพ์ ping วรรค ตามด้วยชื่อเว็บที่ต้องการทดลอง วรรค -t เช่น ping google.co.th -t เสร็จแล้วกด Enter

ระหว่างนี้ก็ดูผลโดยลองสังเกตที่ค่า ms เป็นหลัก ดูการตอบสนองจาก Server ของเว็บที่ระบุ ซึ่งหากมีความเสถียรสูง จะต้องมีตัวเลขต่ำ (ยิ่งน้อยยิงดี) กับค่าเฉลี่ยควรใกล้ ๆ กัน ไม่โดดจนเกินไป และที่ไม่ควรเกิดเลยคือ Time Out เพราะหากมีบรรทัดนี้ปรากฏเมื่อไร นั้นหมายความว่า ‘เน็ตหลุด’ นั้นเอง

ปล.หากเราเลือกเว็บที่มี SV ในไทยอย่าง pantip.com ก็อาจได้ค่า ms ที่ดี แต่เพื่อเป็นการวัด ลองเทสด้วยเว็บต่างประเทศอย่าง facebook.com หรือ youtube.com เป็นต้น

หากดูผลจนพอใจแล้ว ให้ลองกด Ctrl + C เพื่อหยุด แล้วดูสรุปผลภาพรวมก็ได้ ลองดูค่าเฉลี่ยตรงคำว่า Average ว่าอยู่ที่เท่าไร หากเกินร้อย แสดงว่าเน็ตเรามีปัญหาแล้วครับ

Facebook Comments