4G กำลังจะตกยุค เมื่อ 5G กำลังจะมา

ระหว่างที่ 3G ในบ้านเรายังเร็วบ้างช้าบ้าง บางทีก็เผลอเปลี่ยนสัญลักษณ์ 3G กลายเป็นตัว E มันซะดื้อๆ ซึ่งในระหว่างที่ 3G บ้านเรายังต้องปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Huawei บริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศจีนเริ่มมองข้าม 4G ไปแล้ว และจะขอมุ่งมั่นพัฒนา “5G” กันให้รู้แล้วรู้รอดไปเลย !!

huawei-5g

การประกาศเจตนารมณ์เพื่อพัฒนา 5G ครั้งนี้ของ Huawei ทุ่มเงินไปกว่า 600 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับการวิจัยและพัฒนาให้ 5G สามารถใช้งานได้จริงภายในระยะเวลา 5 ปีนับจากนี้  ซึ่ง 5G จะให้ความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ 10Gbps เร็วกว่า 4G 10 เท่า และเร็วกว่า 3G ถึง 5,000 เท่า ช่วยให้การดาวน์โหลดภาพยนตร์ HD ใช้เวลาได้เพียง 1 วินาทีเท่านั้น

นอกจากการประกาศโครงการ 5G ในครั้งนี้ของ Huawei แล้ว ก่อนหน้านี้ยักษ์ใหญ่อย่าง Samsung, Ericsson, ZTE, China Mobile, เครือข่ายในประเทศอังกฤษ รวมไปถึงบางประเทศในแถบยุโรปก็เริ่มต้นวิจัยและพัฒนา 5G กันอย่างจริงจังแล้วด้วย

เห็นแบบนี้แล้วประเทศไทยจะช้าอีกไม่ได้แล้วนะครับ ^^

อ้างอิงจาก cnet

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here