มูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย เตรียมจัดสัมมนาครั้งยิ่งใหญ่ ร่วมมือทุกภาคส่วน รถ เรือ ราง ส่งเสริมการเดินทางไร้รอยต่ออย่างอัจฉริยะ

นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย (Intelligent Traffic Information Center Foundation) หรือ “ iTIC” กล่าวว่ามูลนิธิฯ ได้ร่วมกับ กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สมาคมระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะไทย และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เตรียมจัดงานสัมมนา “4th iTIC FORUM 2023: Power of Connectivity and Smart Mobility”  ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรม อีสติน แกรนด์ พญาไท เพื่อให้เกิดการร่วมมือทุกภาคส่วน รถ เรือ ราง และเผยแพร่ความรู้ด้าน Connectivity and Smart Mobility ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้กับสังคม ตลอดจนยกระดับการพัฒนาระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะในประเทศไทยพร้อมระดมพลังความร่วมมือและขับเคลื่อนข้อมูล ในการแก้ปัญหาการจราจรและลดอุบัติเหตุได้อย่างตรงจุด

โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมกล่าวเปิดงานและปาฐกถา พิเศษ “ความพร้อมของการเชื่อมต่อ โครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทย” นอกจากนี้ยังมีการบรรยายโดยวิทยากรจากต่างประเทศ ภาครัฐ ภาคเอกชน และเสวนาที่น่าสนใจอาทิ

  • การบรรยายเรื่อง “ตัวอย่างการรายงานสภาพจราจรและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนว่าทำอย่างไรถึงลดอุบัติเหตุได้ในประเทศญี่ปุ่น” โดย Yukinori Yamada, Executive Director of VICS Japan
  • การบรรยายเรื่อง “การเชื่อมต่ออย่างชาญฉลาดและการใช้เทคโนโลยีในการเดินทางอัจฉริยะ Connectivity and Smart Mobility Technology” โดย Tim Chen, Board of Director, ITS-Taiwan & President of TMS Technologies Co., LTD. ประเทศไต้หวัน
  • การบรรยายเรื่อง “ศักยภาพของเอกชนไทยในการขับเคลื่อนสมาร์ทโลจิสติกส์ รถ เรือ ราง” โดย นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด มหาชน
  • เสวนาหัวข้อ “โอกาสของไทยในการเป็นศูนย์กลางการคมนาคมแห่งภูมิภาคเชื่อมไทยเชื่อมโลก” ร่วมเสวนา โดย ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม, นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง, ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย, นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และนายอุดร คงคาเขตร กรรมการผู้จัดการธุรกิจ B2B2C บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
  • การบรรยายเรื่อง “แนวคิดใหม่ในการสัญจรของคนกรุง” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยมุ่งเน้นแก้ปัญหารถติด จุดคอขวดต่างๆ และจะเร่งสำรวจแก้ไขปัญหาจุดฝืด-จุดรถติด เพื่อแก้ปัญหาการจราจรในกรุงเทพฯ อย่างยั่งยืน
  • การบรรยายเรื่อง “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางอัจฉริยะและสังคมที่ยั่งยืนในประเทศไทย” โดย ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
  • เสวนาหัวข้อ “การก้าวสู่การลดอุบัติเหตุโดยใช้ AI และเทคโนโลยี” ร่วมเสวนาโดย นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข, พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก กองบัญชาการตำรวจนครบาล , นายดนัย เรืองสอน วิศวกรใหญ่ด้านอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง และนายไกวัล วัฒนา วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ กรมทางหลวงชนบท (สำนักอำนวยความปลอดภัย)
  • การบรรยายเรื่อง “Power of Data, Governance, and Connectivity for the Economy and People of Thailand” โดย ผู้แทนจากAmazon Web Services
  • เสวนาหัวข้อ “พลังของข้อมูลต่อระบบคมนาคมขนส่ง สำหรับ เส้นทางสู่อนาคต” ร่วมเสวนา โดย ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการ กลุ่มงานโครงการพิเศษและศูนย์พัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรม (DEPA), นางสาวมณฑา ชยากรวิกรม ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและ ธรรมาภิบาลข้อมูล (DGA) และนายทศพล คุณะเพิ่มศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งในหัวข้อนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สมประสงค์ สัตยมัลลี ผู้อำนวยการสำนักธุรกิจบัตรโดยสารการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้ดำเนินรายการ

นอกจากนี้ภายในงานสัมมนายังมีหน่วยงานต่างๆ มาร่วมออกบูทและจัดนิทรรศการ เพื่อส่งเสริมความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีในการใช้ข้อมูลการเดินทาง และการใช้ข้อมูลอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ

ดำเนินรายการสัมมนาโดย : ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานสัมมนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ติดต่อได้ที่ เบอร์โทร 02-218-6450 อีเมล์ iticfoundation@gmail.com / www.iticfoundation.org