กลุ่มอินทัช ร่วมแสดงพลังต้านคอร์รัปชัน

กลุ่มอินทัช ประกอบด้วย บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) นำโดย นายฟิลิป เชียง ชอง แทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มอินทัช พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานกว่า 300 คน ร่วมแสดงพลังวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2559 ตอกย้ำแนวทางการดำเนินธุรกิจของกลุ่มอินทัช ในการบริหารงานบนพื้นฐานความเป็นมืออาชีพ โปร่งใส ภายใต้หลักธรรมาภิบาล หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

intouch_anti-corruption-a2
ในภาพ (จากซ้ายไปขวา): นางสาวรัชฎาวรรณ สนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์, นางวิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส, นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส, นายวิชัย กิตติวิทยากุล เลขานุการบริษัท และรองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานเลขานุการบริษัทและตรวจสอบภายใน บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์, นายฟิลิป เชียง ชอง แทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มอินทัช, นายปฐมภพ สุวรรณศิริ หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการค้า และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ บมจ. ไทยคม และนายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีเอส ล็อกซอินโฟ

งานวันต่อต้านคอร์รัปชันในปีนี้ จัดขึ้นโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมกับภาคีเครือข่าย ภายใต้แนวคิด ‘กรรมสนองโกง” พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนตื่นตัวด้วยการเป็นพลังพลเมืองตื่นรู้ต่อต้านการโกง หรือ Active Citizen ร่วม ‘เปิดไฟไล่โกง’ แสดงเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน โดยจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559 ณ บริเวณท้องสนามหลวง

Facebook Comments