ใหญ่ที่สุดในโลก ญี่ปุ่นเปิดตัวเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชัน ไร้คาร์บอน

[ก้าวสำคัญ] ‘พลังงาน’ นับเป็นสิ่งสำคัญที่คอยขับเคลื่อนโลกในปัจจุบัน และหากพูดถึงแหล่งพลังงานขนาดใหญ่ ย่อมไม่พ้นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ แต่เร็ว ๆ นี้ทางญี่ปุ่นได้ประกาศเปิดตัวเครื่องปฏิกรณ์ใหม่ ชูมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เป็นพลังงานสะอาด และปลอดภัยกว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ด้วย

ญี่ปุ่นเปิดตัว JT-60SA เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชัน (Fusion) ที่ใหญ่ที่สุดและทันสมัยที่สุดในโลก สามารถจ่ายพลังงานยั่งยืนได้มหาศาล และเป็นก้าวสำคัญสู่การเป็นแหล่งพลังงานสะอาด ที่ปราศจากคาร์บอนในปัจจุบัน

สำหรับนิวเคลียร์ฟิวชัน ก็มีหลักการทำงานจากนิวเคลียสธาตุเบาสองอะตอมหลอมรวมกัน จนได้อะตอมเดียวที่หนักขึ้น ซึ่งปฏิกิริยาการรวมตัวกันนี้เอง ก็จะปลดปล่อยพลังงานมหาศาลออกมา และเป็นปฏิกิริยาแบบเดียวกับที่เกิดขึ้นบนดวงอาทิตย์

ตรงกันข้ามกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เป็นแบบฟิชชัน (Fission) ซึ่งใช้การปล่อยพลังงานจากการทำให้นิวเคลียสของอะตอมธาตุหนักแตกออกมา

อย่างไรก็ตามนิวเคลียร์ฟิวชัน แม้จะได้ชื่อว่าเป็นพลังงานสะอาด ซึ่งไม่ก่อให้เกิดกากกัมมันตรังสี แต่ก็ต้องมีเครื่องมือหรือสถานที่ ที่สร้างสภาวะการหลอมรวมได้มากพอ จุดนี้เองจึงเกิดเป็นเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชัน JT-60SA ซึ่งตั้งอยู่ในโรงเก็บเครื่องบินของเมืองนากะ ทางตอนเหนือของกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

JT-60SA เป็นเครื่องจักรทรงโดนัทสูง 6 ชั้น หรือที่เรียกว่า “tokamak” ภายในมีขดลวดช่วยสร้างสนามแม่เหล็ก ซึ่งบรรจุพลาสมาหมุนวนที่ให้ความร้อนมากถึง 200 ล้านองศาเซลเซียส จนสามารถสร้างการหลอมรวมของนิวเคลียร์ฟิวชันได้ในที่สุด

ปัจจุบันมีเครื่อง tokamak มากกว่า 50 แห่งในโลก ตามตัวเลขของทาง IAEA และกระทรวงพลังงานของสหรัฐฯ ส่วน JT-60SA ก็เป็นโครงการร่วมระหว่างญี่ปุ่นและสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ International Thermonuclear Experimental Reactor หรือ ITER โครงการพลังงานอันทะเยอทะยานจาก 35 ประเทศ ที่ร่วมมือกันสร้าง tokamak ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งนี้เอง

ท้ายนี้ JT-60SA มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นจุดทดสอบโครงการ ITER ทำการทดลองเกี่ยวกับความเสถียรของพลาสมาและหาผลกระทบต่อการผลิตพลังงาน ทั้งหมดก็เพื่อให้เข้าใกล้การนำพลังงานฟิวชัน มาใช้ได้จริงในอนาคตมากขึ้น

ที่มา : Techspot