อัปสกิลดิจิทัล เข้าใจ Digital Literacy คอร์สเรียนฟรี มีใบเซอร์

อัพสกิลเพิ่มทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) จากคอร์สเรียนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื้อหาจะทำให้เราเข้าใจสังคมยุคดิจิทัลมากขึ้น ที่เริ่มจากขั้นพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ Smart phone Tablet โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ ให้ทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลได้ง่ายขึ้น

ก่อนเรียนต้องลงทะเบียนด้วยน้า แต่ไม่ยุ่งยาก ผ่าน Facebook หรือ Gmail
พร้อมแล้วไปเริ่มเรียนกันเลย 👉 https://bit.ly/3DJ0DpD

เรียนทั้งหมด 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ (รวมทั้งหมด 15 ชั่วโมง)
เนื้อหาที่น่าสนใจทั้งหมด
บทที่ 1 : Essence of Basic Computer and Mobile Devices
บทที่ 2 : Key Applications Word Processing / Presentation / Spreadsheets
บทที่ 3 : Security
บทที่ 4 : Ethics
บทที่ 5 : Online Collaboration

⭐ เกณฑ์การวัดผลพร้อมรับใบเซอร์
คะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์ รับประกาศนียบัตรในระบบได้

#TechhubUpdate #Digital #Literacy

Facebook Comments