หุ่นยนต์คิดให้ สร้างออกซิเจนวิธีใหม่ ใช้วัสดุจากดาวอังคาร

หุ่นยนต์คิดให้

ออกซิเจนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับภารกิจที่จะพามนุษย์ไปอาศัยอยู่บนดาวอังคาร ทั้งเรื่องของการดำรงชีวิต และใช้สำหรับเชื้อเพลิงในด้านต่าง ๆ และวิธีที่จะลดต้นทุนในการขนส่งออกซิเจนได้มากที่สุดคือการใช้ทรัพยากรบนดาว สร้างมันขึ้นมา

มีการสำรวจแล้วว่า บนดาวอังคารนั้นมีน้ำแข็งอยู่จำนวนมาก และในน้ำนั้น ก็สามารถเอามาแยกสารประกอบ และทำให้มันกลายเป็นออกซิเจนได้ แต่มันอาจจะไม่ง่ายเหมือนกับที่ทำบนโลก สิ่งสำคัญคือต้องหา “สารประกอบอีกอัน” ที่จะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ในการแยกออกซิเจนออกมา ซึ่งก็ต้องมาจากดาวอังคารเช่นกัน

ล่าสุด นักวิจัยได้ทดลองใช้ AI chemist สร้างตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อที่จะแยกน้ำเหล่านั้น สิ่งสำคัญที่สุดคือ การทดสอบนี้ต้องใช้วัสดุที่พบบนดาวอังคาร โดยนักวิจัยได้เก็บตัวอย่างจาก หินอุกกาบาตดาวอังคาร 5 ประเภทที่แตกต่างกันที่ตกลงมายังโลก

AI chemist ทำงานควบคู่กับแขนกลหุ่นยนต์ ในการผสมและคำนวณโมเลกุลมากกว่า 3.7 ล้านตัว ซึ่งทำงานโดยไม่มีการแทรกแซงจากมนุษย์

ภายในเวลาเพียง 6 สัปดาห์ AI chemist ได้ค้นพบวิธีการแยกออกซิเจนออกจากน้ำได้ในสภาวะอุณหภูมิที่ -37 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณภูมิเดียวกับบนดาวอังคาร นั่นแปลว่า AI สามารถคิดค้นวิธีการแยกออกซิเจนออกจากน้ำบนดาวอังคารได้เป็นผลสำเร็จ และนักวิจัยคาดการณ์ว่า ถ้าหากใช้เทคนิคการลองผิดลองถูกแบบเดิมอย่างที่มนุษย์ทำ อาจจะใช้เวลามากถึงประมาณ 2,000 ปีเลยทีเดียวครับ

ที่มา
https://www.space.com/mars-oxygen-ai-robot-chemist-splitting-water