จากเหตุรางจ่ายกระแสไฟฟ้า รถไฟฟ้าสายสีชมพู ร่วงทับสายไฟฟ้า ทำให้เสาไฟฟ้าหัก บริเวณถนนติวานนท์ MEA เร่งดำเนินการแก้ไขสามารถเปิดการจราจรได้เป็นปกติ

จากเหตุการณ์รางจ่ายกระแสไฟฟ้า รถไฟฟ้าสายสีชมพูร่วงทับสายไฟฟ้า ส่งผลให้เสาไฟฟ้าขนาด 22 เมตร หักจำนวน 1 ต้น บริเวณหน้าตลาดกรมชลประทาน ถนนติวานนท์ จ.นนทบุรี นั้น นายฐิติวุฒิ เงินคล้าย รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ร่วมกับพนักงาน MEA เร่งแก้ไขเหตุเสาไฟฟ้าหักจากเหตุดังกล่าว โดย MEA ได้ทำการรื้ออุปกรณ์ทั้งหมดบนเสาไฟฟ้า และดำเนินการถอนเสาไฟฟ้าที่หักออก ทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม MEA ได้เร่งดำเนินงาน เพื่อคืนพื้นที่การจราจรได้เป็นปกติแล้วเมื่อเวลา 15.30 น. จึงขออภัยผู้ได้รับผลกระทบมา ณ ที่นี้

โดย MEA จะเข้าดำเนินการปักเสาพาดสายใหม่อีกครั้ง เพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคง ปลอดภัย เพิ่มความมั่นใจแก่ประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ชำรุด หรืออยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ MEA ได้ทุกเขต รวมถึงสามารถติดต่อผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียทางการต่าง ๆ ของ MEA ได้แก่ Facebook: การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line: MEA Connect (@MEAthailand) X: @mea_news, และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

#แก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง #เสาไฟฟ้าหัก#MEA #การไฟฟ้านครหลวง