นับถอยหลัง… MEA รื้อถอนเสา-สายไฟฟ้าใจกลางเมือง ถ.หลังสวน-สารสิน

นายฐิติวุฒิ เงินคล้าย รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า การรื้อถอนเสา-สายไฟฟ้าในพื้นที่โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ถนนหลังสวน และถนนสารสิน รวมระยะทาง 2.1 กิโลเมตร พร้อมทั้งติดสติ๊กเกอร์ “เสาต้นนี้กำลังจะหายไป” เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน และผู้ใช้เส้นทางในพื้นที่ดำเนินโครงการฯ

รองผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า ตามที่ MEA ได้มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินอย่างต่อเนื่องตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล โดยครั้งนี้จะเริ่มดำเนินงานในพื้นที่ ถนนสารสิน (แยกถนนราชดำริ – แยกถนนวิทยุ) ระยะทาง 0.8 กิโลเมตร มีกำหนดแล้วเสร็จในช่วงเดือน มกราคม 2567 และจะดำเนินงานต่อในพื้นที่ ถนนหลังสวน (แยกถนนเพลินจิต – แยกถนนสารสิน) ระยะทาง 1.3 กิโลเมตร โดยจะมีการประสานงานกับ กทม. ในการจัดทำระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะเพิ่มเติม ซึ่งทั้งหมดมีกำหนดแล้วเสร็จในช่วงกลางปี 2567 ซึ่งจะช่วยรองรับความต้องการใช้กระแสไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นและเสริมสร้างภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้สวยงามยิ่งขึ้น

ในด้านภาพรวมการดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน มีระยะทางดำเนินการทั้งสิ้น 313.5 กิโลเมตร มีเป้าหมายก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปี 2572 ขณะที่ในปี 2567 MEA ยังจะดำเนินการรื้อถอนเสาสายในพื้นที่สำคัญต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น ถนนหลังสวน ถนนเทพารักษ์ ถนนเจริญราษฎร์ ถนนลาดพร้าว ถนนพระราม 4 และถนนอังรีดูนังต์ เป็นต้น

#เสาไฟต้นนี้กำลังจะหายไป#สายไฟฟ้าใต้ดิน#ถนนหลังสวน #ถนนสารสิน#MEA #การไฟฟ้านครหลวง #พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร