MEA พร้อมดูแลระบบไฟฟ้า ในช่วงเทศกาลฮาโลวีน ตลอด 24 ชั่วโมง

นายคมกริช สาคริก ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง กล่าวว่า MEA ห่วงใยประชาชน แนะนำเข้าร่วมกิจกรรมฮาโลวีนที่จัดขึ้นในสถานที่ต่าง ๆ อย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามคำแนะนำของสาธารณสุข ไม่เข้าร่วมในพื้นที่แออัด พร้อมกันนี้ ขอความร่วมมือจากประชาชนใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย หมั่นตรวจสอบสายไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าของท่านว่าอยู่ในสภาพดี ไม่มีส่วนใดชำรุด เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่ก่อให้เกิดอัคคีภัย ทุกครั้งเมื่อเข้าไปในสถานที่ต่าง ๆ ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยระมัดระวังไม่ให้น้ำไปถูกอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือสายไฟที่ชำรุด เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร ได้รับอันตรายจากถูกไฟดูดได้ โดยเฉพาะในขณะร่างกายเปียกชื้นไม่ควรสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้า การกดกริ่งไฟฟ้า การเสียบปลั๊กไฟ การเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า ป้ายโฆษณา อุปกรณ์ที่ใช้สร้างความบันเทิงต่าง ๆ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงเกิดไฟฟ้ารั่วทำให้เกิดไฟดูด ตลอดจนควรหลีกเลี่ยงการดื่มของมึนเมาในการขับรถ #ข้อควรระวัง #เทศกาล #ฮาโลวีน #Halloween #MEA #การไฟฟ้านครหลวง#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร