Microsoft ยื่นจดสิทธิบัตรเทคโนโลยีใหม่ เตรียมใช้กับ Surface

00
Microsoft ได้ยื่นจดสิทธิบัตร “Grip-Based Device Adaptations” (การปรับเปลี่ยนการแสดงผลตามการสัมผัสอุปกรณ์) ซึ่งเทคโนโลยีใหม่นี้จะทำให้อุปกรณ์ Smartphone และ Tablet ปรับเปลี่ยนการแสดงผลบนหน้าจอให้เหมาะกับท่าทางที่เราถืออุปกรณ์ โดยเซ็นเซอร์ที่อยู่ตรงขอบของอุปกรณ์จะสามารถตรวจจับการสัมผัสของผู้ใช้ และปรับเปลี่ยนการแสดงผลให้เหมาะสม

01

จากรูปด้านบนจะเห็นว่าเทคโนโลยีใหม่นี้จะทำให้ Tablet รู้ว่ามือของเราวางอยู่ตำแหน่งไหน และจะแสดงผลคีย์บอร์ดแยกออกจากกันเพื่อให้ผู้ใช้พิมพ์ข้อความได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

คาดว่าเทคโนโลยีใหม่นี้จะถูกพัฒนาขึ้นเพื่อนำไปใช้กับ Surface ของ Microsoft และหากเทคโนโลยีนี้ถูกพัฒนาออกมาได้ดีจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานของผู้ใช้เป็นอย่างมาก และกลายเป็นจุดแข็งของสินค้า Microsoft ที่คู่แข่งอื่นๆยังไม่มี

อ้างอิงจาก NEOWIN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here